Istme ja rooli kliimajuhtseadmed

Roolisoojenduse automaatse sisselülitumise aktiveerimine ja deaktiveerimine*

Uuendatud 1/21/2020

Roolisoojenduse automaatse sisselülitumise aktiveerimine ja deaktiveerimine*

Rooli saab soojendada, et juhil oleks külma ilma puhul mugavam sõita.

Saate valida, kas rooli automaatne soojendamine aktiveeritakse/inaktiveeritakse mootori käivitamisel. Kui automaatne sisselülitumine on aktiveeritud, lülitatakse soojendus sisse madala välistemperatuuri korral.

Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.

Vajutage Kliima.

Rooli automaatse soojenduse aktiveerimiseks/inaktiveerimiseks valige Automaatse roolisoojenduse tase.

Kui automaatne käivitus on aktiveeritud, kuvatakse soojendusega rooli nupul kliimareal sümbol A.

Valige Madal, Keskmine või Kõrge, et valida tase pärast funktsiooni aktiveerimist.


Kas sellest oli abi?