Pagasiruum ja salong

Kindalaeka kasutamine

Uuendatud 1/21/2020

Kindalaeka kasutamine

Kindalaegas asub juhi kõrvalistuja poolel. Kindalaekas saab hoida näiteks trükitud kasutusjuhendit ja kaarte. Seal on ka koht pastaka ja kaardihoidiku jaoks.

P5-1617-Interior-Glovebox

Kindalaeka lukustamine ja avamine*

Kindalaeka saab lukustada näiteks enne auto hooldusesse viimist, hotelli jätmist vms. Kindalaeka saab lukustada/lukust avada vaid komplekti kuuluva võtmega.

P5-1617-Interior-Gloveboxkey storage

Võtmete hoiukoht. Joonis on illustreeriv – disain võib olla erinev.

P5-1617-Locking/Unlocking the glovebox

Joonis on illustreeriv – disain võib olla erinev.

Kindalaeka lukustamine:
Sisestage võti kindalaeka lukuauku.
Keerake võtit 90 kraadi päripäeva.
Tõmmake võti välja.

Lukust avamine toimub vastupidises järjekorras.

Kindalaeka kasutamine külmutuslaekana*

Kindalaegast võib kasutada nt jookide või toidu jahutamiseks. Jahutusfunktsioon töötab siis, kui kliimaseadmesüsteem on aktiivne (kui auto on süüteasendis II või kui mootor töötab).

P5/P6-1746-All-Glovebox cooling

Joonis on illustreeriv – disain võib olla erinev.

Jahutuse sisselülitamine.
Jahutuse väljalülitamine.

Jahutuse sisse- või väljalülitamiseks lükake juhtnupp lõppasendisse salongi/kindalaeka suunas.


Kas sellest oli abi?