Pagasiruum ja salong

Pistikupesa

Uuendatud 1/21/2020

Pistikupesa

Tunnelkonsoolis asub kaks 12 V pistikupesa ja üks 230 V pistikupesa* ning pakiruumis on üks 12 V pistikupesa*.

Kui pistikupesaga tekib probleem, võtke ühendust teenindusega – soovitame volitatud Volvo teenindust.

12 V pistikupesa

P5-1746-12 V outlet tunnel console front

Tunnelkonsoolis olev 12 V elektripistikupesa, esiiste.

12-voldiseid pistikupesasid on võimalik kasutada sellisel toitel töötavate tarvikute jaoks, nt pleierid, jahutuskastid ja mobiiltelefonid.

P5-1646–Interior–12 V outlet tunnel console S90/V90

Tunnelkonsoolis olev 12 V elektripistikupesa, tagaiste.

P5-1817-S/V60-12 V outlet storage area

12 V pistikupesa pakiruumis*.

Kõrgepinge pistikupesa*

P5-1746-S/V-High voltage outlet

Tunnelkonsoolis olev pistikupesa, tagaiste.

Kõrgepinge pistikupesas* saab kasutada sellise toite jaoks loodud tarvikute, nt laadijate ja sülearvutite jaoks.

Kõrgepinge pistikupesa olekunäidik

Pistikupesa LEDLED (Light Emitting Diode) (valgusdiood)-tuli näitab pistikupesa olekut:

Olekunäidik

Põhjus

Tegevusjuhis

Püsiv roheline tuli

Pistikupesa annab ühendatud seadmele voolu.

Mitte ühtki.

Vilkuv oranž tuli

Pistukupesa pingemuunduri temperatuur on liiga kõrge (sest näiteks tarvik võtab liiga palju voolu või salong on liiga soe).

Eemaldage pistik ja laske pingemuunduril enne pistiku taasühendamist maha jahtuda.

Ühendatud tarvik võtab liiga palju voolu (perioodiliselt või püsivalt) või on rikkis.

Mitte ühtki. Tarvikut ei saa pistikupessa ühendada.

Kustunud tuli

Pistikupesa ei tuvasta, et pistik on ühendatud.

Kontrollige, kas pistik on õigesti pistikupessa ühendatud.

Pistikupesa ei ole aktiivne.

Lülitage auto elektrisüsteem kõige madalamasse asendisse I.

Pistikupesa oli aktiivne, kuid nüüd on välja lülitatud.

Käivitage mootor ja/või laadige aku.


Kas sellest oli abi?