Tutvuge oma juhendiga

S60 Twin Engine
2020 Early

Sisesta sihtkoht

9 Tulemused

Sihtpunkt otse kaardile sisestamine

Sihtkoha saab määrata navigatsioonisüsteemis* mitmel viisil – üks neist on kaardil näpuga punkti märkimine.

Sihtkoha määramine aadressiga

Sihtkoha saab navigeerimissüsteemis* määrata mitmel viisil ─ üks neist on aadressi valimine.

Sihtkoha määramine vaba tekstiga otsingu abil

Sihtkohta saab määrata navigeerimissüsteemis* mitmel viisil – näiteks vaba tekstiga otsinguga, mida saab teha telefoninumbrite, sihtnumbrite, tänavate, linnade, koordinaatide ja huvipunktide abil (POI* ).

Sihtkoha määramine huvipunkti alusel

Sihtkoha saab määrata navigeerimissüsteemis* mitmel viisil – üks neist on huvipunkti (POI* ) valimine.

Sihtkoha täpsustamine valikute Viimased/Lemmikud/Teek abil

Sihtkoha saab määrata navigeerimissüsteemis* mitmel viisil – üks neist on loendist valimine.

Sihtkoha määramine funktsiooniga Send to Car

Sihtkoha saab määrata navigatsioonisüsteemis* mitmel viisil – üks neist on funktsiooni Send to Car valimine.

Ümbersõidu valimine navigatsioonisüsteemist*

Kui juht soovib marsruudi lähimat lõiku vältida näiteks teesulu tõttu, saab valida ümbersõidu.

Energia jaotumine hübriidsõidurežiimis kaardi andmeid kasutades*

Sõidurežiim Hybrid on auto tavarežiim, kus elektrimootor ja sisepõlemismootor töötavad eraldi või koos hübriidsõidurežiimis. Kui navigatsioonisüsteemis* on valitud sihtkoht, jaotab efektiivsuse prognoosimise funktsioon* elektrienergiat nutikalt kogu sõiduteekonna ulatuses, kasutades kaardi andmeid.

Saatke sihtkohad auto navigatsioonisüsteemi Volvo On Calli* klienditeeninduse kaudu.

Võtke ühendust Volvo On Calli klienditeenindusega, et sihtkohad saadetaks otse auto navigatsioonisüsteemi* *..