Tutvuge oma juhendiga

S60 Twin Engine
2020 Early

Tüübikinnitused ja litsentsid

11 Tulemused

Juhiekraani litsentsiga nõustumine

Litsents on leping, mis annab õiguse teatud toimingute tegemiseks või kasutada kellelegi teisele antud luba vastavuses lepingus toodud nõuete ja tingimustega. Järgnev tekst on Volvo leping tootja või arendajaga.

HomeLink® * Kehtib teatud mudelitel. -i tüübikinnitus

Heli ja meediumit käsitlevad litsentsilepingud

Litsents on leping, mis annab õiguse teatud toimingute tegemiseks või kasutada kellelegi teisele antud luba vastavuses lepingus toodud nõuete ja tingimustega. Järgnev suuremalt osalt inglisekeelne tekst on Volvo leping tootja/arendajaga.

Tüübikinnitus, raadioseadmete direktiiv 2014/53/EL

Altpoolt leiate lingid raadioseadmete tüübikinnituse direktiivile 2014/53/EL.

Kaugjuhtimispult-võtme süsteemi tüübikinnitus

Auto kaugjuhtimispuldisüsteemi tüübikinnitust saab vaadata järgmistest tabelitest.

Kliendi privaatsuspoliitika

Volvo austab meie veebisaiti külastavate inimeste privaatsuts ja kaitseb seda.

Teenuste üldtingimused

Volvo pakub teenuseid, mis aitavad täiendada auto turvalisust ja mugavust.

Navigatsioonilitsents*

Litsents* on leping, mis annab õiguse teatud toimingute tegemiseks või kasutada kellelegi teisele antud luba vastavuses lepingus toodud nõuete ja tingimustega.

Navigatsioonisüsteemi* autoriõigus

Kandidaatainete loetelusse (KL) kuuluva aine teave vastavalt Reach määruse artiklile 33.1

Vastavalt REACH määruse (Määrus (EÜ) 1907/2006) artiklile 33.1,* tarnitud toodetes. Eesmärk on hõlbustada asjaomaste koostisosade ohutut käitlemist, et tagada inimeste ja keskkonna kaitse. Volvo Cars toetab REACH määruse põhieesmärke üldiselt ja eriti artiklit 33, mis on kooskõlas meie eesmärgiga edendada meie toodete vastutustundlikku tootmist, käsitsemist ja kasutamist.

Spotify Litsentsileping

Volvo pakub erinevaid teenuseid, rakendusi ja programme, mille eesmärk on muuta teie Volvo kasutamine mugavamaks, meeldivamaks ja ohutumaks. Paljusid rakendusi ja programme pakuvad kolmandad osapooled ja sisaldavad kolmandate osapoolte tarkvaralitsentsi.