Liiklusmärkide lugemine

Liiklusmärkide tuvastamine – RSI (Road sign information)*

Uuendatud 7/23/2018

Liiklusmärkide tuvastamise funktsioon (RSI – Road Sign Information) aitab sõiduki juhil pidada meeles kiirusega seotud liiklusmärke, millest sõiduk on möödunud.

Loetavate kiirusega seotud märkide näitedNäidikuplokis kuvatavad liiklusmärgid olenevad riigist - juhendi joonistel on toodud vaid mõned näited..

Loetavate kiirusega seotud märkide näited

Näidikuplokis kuvatavad liiklusmärgid olenevad riigist - juhendi joonistel on toodud vaid mõned näited.

.

Liiklusmärkide tuvastamise funktsioon RSI annab teavet lubatud piirkiiruse, kiirtee ja maantee alguse/lõpu ning möödasõidu keelu ala kohta.

Pärast möödumist nii kiirtee/maantee märgist kui ka kiiruspiirangu märgist otsustab liiklusmärkide lugemise funktsioon RSI piirkiiruse märgi kuvamise kasuks.

Hoiatus

RSI ei toimi kõikides olukordades, vaid on mõeldud ainult täiendavaks abiks.

Juht vastutab alati sõiduohutuse tagamise ning kohaldatavate liikluseeskirjade ja õigusnormide järgimise eest.


Kas sellest oli abi?