Pardaarvuti

Pardaarvuti - digitaalne näidikuplokk

Uuendatud 7/23/2018

Sõiduki pardaarvuti võimaldab teavet salvestada, kalkuleerida ja esitada.

Pardaarvuti menüü asub muutuvas ahelas. Üks alternatiive on pardaarvuti kolme ekraani kadumine - see tähendab ka ahela algust/lõppu.

Näidikupaneelid ja roolikangi lülitid.

Näidikupaneelid ja roolikangi lülitid.

OK - avab pardaarvuti funktsioonide ahela + aktiveerib valitud suvandi.
Pöördlüliti - avab pardaarvuti jaotiste ahela + liigub suvandite seas.
RESET - tühistab, lähtestab või liigub funktsioonist välja pärast valiku tegemist.

Funktsioonid

Funktsioonide avamiseks ja kontrollimiseks/reguleerimiseks toimige järgmiselt.

 1. Kontrollimiseks, et ükski juhtseadis ei oleks järjestuse keskel - lähtestage need kõigepealt, vajutades kaks korda nuppu RESET.
 2. Vajutage OK - avaneb kõikide funktsioonidega ahel.
 3. Sirvige funktsioone pöördlülitiga ja valige/kinnitage nupuga OK.
 4. Lõpetamiseks vajutage pärast kontrollimist/reguleerimist kaks korda RESET.

Pardaarvuti erinevad funktsioonid on toodud järgmises tabelis:

Funktsioonid

Informatsioon

Teekonnamõõdik nullimine
 • Keskmine kütusekulu
 • Keskmine kiirus

Pange tähele, et see funktsioon ei nulli mõlemat sõidumõõdikut T1 ja T2 - teavet selle toimingu kohta vt tabelit lõigus "Jaotised" ja "Nullimine – keskmine kiirus/kütusekulu".

Teated

Lisainfot vt Teated - käsitlemine.

Teemad

Siit valitakse näidikuploki välimus.

Sätted *

Vali Aut. sis. või Väljalül..

Lisainfot vt Lisakütteseade.

Kontrastsus/Värvirežiim

Näidikuploki heleduse ja värvide intensiivsuse reguleerimine.

Parkimissoojendi *
 • Otsekäivitus
 • Taimeri 1 sümbol - viib kellaaja valimise menüüsse.
 • Taimeri 2 sümbol - viib kellaaja valimise menüüsse.

Taimeri programmeerimise juhised leiate jaotisest Mootoriploki soojendus ja salongi kütteseade - taimer.

Hoolduse olek

Näitab kuude arvu ja läbisõitu järgmise teeninduseni.

Õlitase

Teatavad mootorid.

Lisainfot vt Mootoriõli - kontrollimine ja lisamine.

Jaotised

 Korraga võib kuvada kolme pardaarvuti jaotist - igas aknas üht.

Korraga võib kuvada kolme pardaarvuti jaotist - igas aknas üht.

Järgmisest tabelist võib mõne jaotiste kombinatsiooni valida pidevaks kuvamiseks näidikuplokis. Selle määramiseks toimige järgmiselt.

 1. Kontrollimiseks, et ükski juhtseadis ei oleks järjestuse keskel - lähtestage need kõigepealt, vajutades kaks korda nuppu RESET.
 2. Keerake pöördlülitit - valitavad jaotiste kombinatsioonid kuvatakse ahelana.
 3. Peatuge soovitud jaotiste kombinatsioonil.

Jaotiste kombinatsioonid

Informatsioon

Keskmine kütusekulu

Sõidumõõdik T1 + mõõdiku näit

Keskmine kiirus

 • Pikk vajutus nupule RESET lähtestab sõidumõõdiku T1.

Hetke kütusekulu

Sõidumõõdik T2 + mõõdiku näit

Kaugus kütusepaagi tühjenemiseni

 • Pikk vajutus nupule RESET lähtestab sõidumõõdiku T2.

Hetke kütusekulu

Mõõdiku näit

kmh<>mph

kmh<>mph - vt jaotist "Digitaalne kiirusenäidik".

Pardaarvuti andmed puuduvad.

Selle suvandiga kustutatakse kõik kolm pardaarvuti kuva - see näitab ka ahela algust/lõppu.

Näidikuploki pardaarvuti jaotiste kombinatsiooni võib sõidu ajal igal ajal muuta. Toimige järgnevalt:

 • Keerake pöördlülitit - peatuge soovitud jaotisel.

Lähtestamine - sõidumõõdik

Keerake pöördlülitit jaotiste kombinatsioonile, milles on sõidumõõdik, mida soovite lähtestada:

 • Vajutage pikalt nuppu RESET - valitud sõidumõõdik lähtestatakse.

Nullimine – keskmine kiirus/kütusekulu

1. Valige funktsioon Teekonnamõõdik nullimine ja aktiveerige nupuga OK.
2. Valige pöördlülitiga üks järgmistest suvanditest ja aktiveerige nupuga OK.
 • l/100 km
 • km/h
 • Lähtesta mõlemad
3. Lõpetage nupuga RESET.


Kas sellest oli abi?