Raadio

Liiklusinfo (TP)

Uuendatud 7/23/2018

See funktsioon võimaldab liiklusteadete edastamise seadistatud raadiojaama RDS võrgus.

Sümbol TP näitab, et funktsioon on aktiivne. Kui loendis olev jaam edastab ka liiklusinfot, kuvatakse ekraanil ere tähis TP , vastasel korral on tähis TP hall.

FM-allika tavavaates aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks vajutage OK/MENU ja valige .TP.


Kas sellest oli abi?