Järelkäruga sõitmine

Haagise vedamine* – automaatkäigukast

Uuendatud 7/23/2018

Haagise vedamisel mägisel maastikul võib esineb ülekuumenemisoht.

  • Automaatkäigukast valib alati sõiduki koormusele ja mootori kiirusele sobiva käigu.
  • Ülekuumenemise korral süttib näidikuplokis ohusümbol ja infoekraanil kuvatakse teade - järgige antud soovitust.

Järsud tõusud

  • Ära vali automaatkäigukasti kõrgemat käiku, kui mootor suudab kasutada – kõrgema käigu kasutamine madalate mootori pöörete juures ei ole alati kasulik.

Parkimine tõusul

Vajuta piduripedaali.

Aktiveeri seisupidur.

Vii käigukang asendisse P.

Vabasta seisupidur.

  • Vii haagist vedava automaatkäigukastiga auto parkimisel käigukang parkimisasendisse P. Kasuta alati seisupidurit.
  • Blokeeri rattad tõkiskingadega, kui pargid haagisega autot kaldel.

Oluline

Vaata lisaks eriteavet aeglase haagisega sõidu kohta Powershift automaatkäigukastiga autoga, vt Automaatkäigukast - Powershift.

Käivitamine tõusul

Vajuta piduripedaali.

Lükka käigukang sõiduasendisse D.

Vabasta seisupidur.

Vabasta pidur ja alusta liikumist.


Kas sellest oli abi?