Käigukast

Manuaalkäigukast

Uuendatud 7/23/2018

Käigukasti ülesandeks on vahetada käiguülekandeid vastavalt kiiruse ja võimsuse suhtele.

6-käigulise käigukasti lülitusskeem.

6-käigulise käigukasti lülitusskeem.

Kuuekäigulist käigukasti valmistatakse kahes versioonis - need erinevad tagasikäigu asendi poolest. Juhindu käigukangil olevast tegelikust lülitusskeemist.

  • Vajuta iga käiguvahetamise ajal siduripedaal täiesti alla.
  • Võta jalg käiguvahetuste vahel siduripedaalilt ära.

Hoiatus

Rakendage kallakul parkimisel alati seisupidur - käigu sissejätmisest alati auto paigalhoidmiseks ei piisa.

Tagasikäigulukk

Tagasikäigulukk takistab tagasikäigu juhuslikku sisselülitamist tavalise pärisuunas sõitmise ajal.

  • Järgige käigukangile kantud käiguvalemit, käivitage vabakäigul N enne käigu sisselülitamist asendisse R.
  • Lülitage tagurpidikäik sisse vaid paigalseisva sõiduki korral.

Märkus

Kuuekäigulise ülekande ülemise käigumustri korral (vt eelnevat joonist) vii käigukang tagurduskäigu sisselülitamiseks asendisse N.


Kas sellest oli abi?