Istmed

Istmesoojendusega tagaiste*

Uuendatud 7/23/2018

Reisijate mugavuse tõstmiseks külmades oludes on tagaistme välimistel istekohtadel kolm soojendustaset.

Valitud soojusaste kuvatakse nuppude tuledel.

Valitud soojusaste kuvatakse nuppude tuledel.

          

Funktsiooni aktiveerimiseks vajutage nuppu korduvalt:

  • Kõrgeim kütte tase - kolm tuld süttivad.
  • Madalam kütte tase - kaks tuld süttivad.
  • Madalaim kütte tase - üks tuli süttib.
  • Lülitage soojendus välja - ükski lamp pole süttinud.

Hoiatus

Istmesoojendust ei tohi kasutada inimesed, kellel on temperatuuri tõusu puuduliku tunnetuse tõttu raske tajuda või muid raskusi istmesoojenduse nuppude kasutamisel. Vastasel korral võivad neil tekkida tervist kahjustavad põletused.


Kas sellest oli abi?