Sensus Navigation

Navigatsioon* – valikuratas ja klahvistik

Uuendatud 7/23/2018

Teksti sisestamiseks ja ja valikute tegemiseks kasutage valikuratast või keskkonsooli klahvistikku. Näiteks sisestage teave aadressi või rajatise kohta.

Tekstivälja või alternatiivse tekstiga kuva.

Tekstivälja või alternatiivse tekstiga kuva.

Suvandi aktiveerimine

Pärast vajaliku funktsiooni/menüüriba märkimist nupuga TUNE, vajutage OK/MENU, et näha funktsiooni/suvandi järgmist taset.

Valikurattaga sisestamine

Valikuratas.

Valikuratas.

  1. Tekstivälja märkimine.
  2. Valikuratta esilekutsumiseks vajutage OK/MENU.
  3. Valige tärgid nupuga TUNE ja sisestage need nupuga OK/MENU.

Numbriklahvidega sisestamine

NumbriklahvidMÄRKUS. Mõned üksikasjad sellel skeemil olenevad auto mudelist ja turust..

Numbriklahvid

MÄRKUS. Mõned üksikasjad sellel skeemil olenevad auto mudelist ja turust.

.

Märke on võimalik sisestada ka keskkonsooli nuppudega 0-9, * ja #.

Nupu 9 vajutamisel kuvatakse järgmiste nuppude alla märkidegaMärgid, mis nuppude vajutamisel kuvatakse, olenevad riigist. riba: nt w, x, y, z ja 9. Nupu kiirel vajutamisel liigub kursor mööda neid tähemärke.

  • Peata kursor vajalikul märgil, et see valida - märk kuvatakse sisestusreale.
  • Kustuta/muuda klahviga EXIT.

Veel valikuid

Märkus

Hägustatud märke ei saa koos parajasti sisestatavate märkidega valida.

Valikuratta menüüs on täiendavaid suvandeid, mis võimaldavad valida ja muid märke ja numbreid.

  • 123/ABC + OK/MENU – valikuratas lülitub ümber numbrite ja tähemärkide kuvamise vahel.
  • MORE + OK/MENU – kuvatakse alternatiivseid märke.
  • => + OK/MENU - kursor liigub loendist kuva paremale poolele, kus on võimalik valimine OK/MENU abil.
  • Postcode + OK/MENU – kursor liigub loendile ekraani paremas servas, kus saate teha valikuid nupuga OK/MENU, vt Sihtkoha määramine postiindeksi alusel.

Suvandite loend

Loend sisestatud märkide sobitamiseks.

Loend sisestatud märkide sobitamiseks.

Otsing esitab võimalikud valikud sisestatud teabe alusel.

Number "149" ekraani paremas ülanurgas tähendab, et loendis on 149 võimalikku kirjet, mis vastavad sisestatud tähtedele "LON".

Loend puudub

Tühi loend ja märk "***" ekraani paremas ülanurgas tähendavad, et siestatud tähtedele vastab rohkem kui 1000 kirjet - kui neid on vähem, siis kuvatakse automaatselt nende loend.

Sihtkohtade loendi lühendamiseks:

  • Sisestage tekstireale rohkem märke.

Kas sellest oli abi?