Raadio

Automaatne raadiosageduse uuendus (AF)

Uuendatud 7/23/2018

Funktsioon valib määratud raadiojaamale automaatselt parima sageduse. Selle funktsiooni saab aktiveerida FM-raadio jaoks.

Parima sageduse leidmiseks võib funktsioon erandjuhtudel otsida kogu FM-lainepikkusel.

Kui valitud raadiojaam on eelmääratud ja salvestatud, siis funktsioon sagedust ei muuda, isegi kui automaatne raadiosageduse uuendamine on aktiveeritud.

Raadiosageduse automaatse uuendamise aktiveerimine/desaktiveerimine.

FM-allika tavavaate taastamiseks vajutage OK/MENU.

Valige Alternative frequency.


Kas sellest oli abi?