Kohanduv kiirusehoidik

Kohanduv püsikiirusehoidja* - sümbolid ja teated

Uuendatud 7/23/2018

Kohanduv püsikiirushoidik (ACC – Adaptive Cruise Control) aitab juhil hoida ohutut pikivahet eessõitva autoga.

Mõnikord võib kohanduv kiirusehoidik kuvada sümbolit või teateteksti. Siin on mõned näited - järgige vajadusel antud soovitusi:

Tähis

Teade

Spetsifikatsioon

Sümbol on ROHELINE

Auto hoiab salvestatud kiirust.

Sümbol on VALGE

Adaptiivne kiirusehoidik seatakse ooterežiimi.

Standardne kiirusehoidik valitakse käsitsi.

Vali ESC Normal et püsikiirus tühistada

Kohanduvat kiirusehoidikut ei ole võimalik sisse lülitada kuni stabiilsussüsteem (ESC) ei ole lülitatud tavarežiimi.

Adaptiivne püsikiirus tühistatud

Kohanduv püsikiirusehoidja on väljalülitatud olekus – juhil tuleb kiirust ise hoida.

Adaptiivne kiirushoidik ei tööta

Kohanduvat püsikiirusehoidjat ei ole võimalik aktiveerida.

Selle põhjuseks võib olla:

  • piduri temperatuur on kõrge
  • radariandur on blokeeritud, nt lörtsi või vihma tõttu.

Radar blokeeritud Vt juhendit

Kohanduv püsikiirusehoidja on ajutiselt väljalülitatud olekus.

  • Radariandur on blokeeritud ja ei suuda avastada teisi sõidukeid nt tugeva vihma või radarianduri ette kogunenud lörtsi tõttu.

Sellisel juhul on juhil võimalik valida lülitaminekiirusehoidiku (CC) tavarežiimile – tekstiteated annavad teavet sobivate valikuvariantide kohta.

Lugege radaranduri piirangutest.

Adaptiivne kiirushoidik vajab hooldust

Kohanduv püsikiirusehoidja on väljalülitatud olekus.

  • Pöördu teenindusse - soovitame volitatud Volvo teenindust.

Hoia autot piduriga + helisignaalAinult koos ummikuabisüsteemiga.

Auto on liikumatu ja püsikiirushoidik vabastab piduripedaali, et seisupidur saaks autot paigal hoida, kuid seisupiduri vea tõttu hakkab auto peagi liikuma.

  • Juht peab ise pidurdama. Teade jääb ekraanile ja häiresignaal töötab, kuni juht vajutab pidurit või gaasi.

Alla 30 km/h Vajalik eesliikuv auto Ainult koos ummikuabisüsteemiga.

Kuvatakse juhul, kui juht üritab kiirushoidiku aktiveerida kiirusel alla 30 km/h (20 mph), ilma et eespool oleks teist sõidukit.


Kas sellest oli abi?