Tutvuge oma juhendiga

S60
2017 Late

Näidikuplokk

13 Tulemused

Digitaalne näidikuplokk – ülevaade

Näidikuploki infoekraanil kuvatakse teave ning teated mõningate auto funktsioonide kohta.

Näidikuplokk – litsentsileping

Litsents on leping, mis annab õiguse teatud toimingute tegemiseks või kasutada kellelegi teisele antud luba vastavuses lepingus toodud nõuete ja tingimustega. Järgnev tekst on Volvo leping tootja/arendajaga.

Ökonoomsed juhtimisvõtted & Võimsusjaotus*

Eco guide ja Power guide on kaks näidikuploki funktsiooni, mis võimaldab juhil valida kõige säästlikumad juhtimisvõtted. Auto salvestab ka läbitud teekondade statistika, mida saab vaadata tulpdiagrammi kujul; vt Pardaarvuti – teekonna statistika.

Välistemperatuurimõõdik

Välistemperatuurimõõdiku kuva ilmub näidikuplokil.

Näidikuplokk

Näidikuploki infoekraanil kuvatakse teave ning teated mõningate auto funktsioonide kohta.

Kell

Näidikuplokile ilmub kellaja näit.

Päevasõidumõõdik

Näidikuplokile ilmub sõidumõõdik.

Menüüdes liikumine - näidikuteplokk

Roolisamba vasakpoolne hoob juhib näidikuploki infoekraanile kuvatavaid menüüsid. Näidikuploki infoekraanile kuvatavad menüüd sõltuvad süüteasendist.

Tähised ekraanil

Auto ekraanil on palju erinevaid tähiseid. Tähised jagunevad hoiatavateks, näitavateks ja teavitavateks.

Näidikuplokk – märguandesümbolite tähendus

Märguande sümbolid hoiatavad sõiduki juhti funktsiooni rakendumisest, süsteemi töölelülitumisest või veast või tõrkest.

Kombineeritud näidikutepaneel – ohusümbolite tähendused

Hoiatussümbolid hoiatavad sõiduki juhti mõne tähtsa funktsiooni aktiveerimisest või tõsiseloomulisest veast või rikkest.

Analoog-näidikupaneel – ülevaade

Näidikuploki infoekraanil kuvatakse teave ning teated mõningate auto funktsioonide kohta.