Tutvuge oma juhendiga

S60
2019

Sümbolid ja teated

15 Tulemused

BLIS teated

Juhi ekraanil võidakse kuvada rakendusega BLIS* seotud teated.

City Safety teated

Juhiekraanil võidakse kuvada rakendust City Safety puudutavad teated.

Cross Traffic Alert teated

Juhiekraanil võidakse kuvada automaatpidurdusega CTA* -d puudutavaid teateid.

Elektroonilise stabiilsusabisüsteemi sümbolid ja teated

Juhiekraanil võidakse kuvada elektroonilist stabiilsuskontrolli (ESC* ) puudutavaid sümboleid ja teateid.

Kohanduva kiirushoidiku sümbolid ja teated*

Juhiekraanil ja/või esiklaasinäidikul* saab kuvada funktsiooniga (ACC* ) seotud eri sümboleid ja teateid.

Funktsiooni Pilot Assist sümbolid ja teated*

Juhiekraanil ja/või ülanäidikul* saab kuvada funktsiooniga Pilot Assist seotud eri sümboleid ja teateid.

Sõidurajaabifunktsiooni sümbolid ja teated

Juhiekraanil saab kuvada sõiduraja abifunktsiooniga LKA* seotud erinevaid sümboleid ja teateid.

Sõidurea abisüsteemi sümbolid juhi ekraanil

Sõiduraja abisüsteemi (LKA* ) kujutatakse juhiekraanil sümbolitega, mis olenevad olukorrast.

Aktiivse parkimisabi teated*

Aktiivse parkimisabi PAP* sümboleid ja teateid saab kuvada juhiekraanil ja/või keskekraanil.

Parkimisabi sümbolid ja teated

Parkimisabi süsteemi sümboleid ja teateid saab kuvada juhiekraanil ja/või keskekraanil.

Parkimisabikaamera sümbolid ja teated

Parkimisabikaamera sümboleid ja teateid saab kuvada juhiekraanil ja/või keskekraanil.

Juhtimisabi sümbolid ja teated kokkupõrkeohu korral

Juhiekraanil võidakse kuvada funktsiooni sümboleid ja teateid.

Juhi ekraanil olevad märguandesümbolid

Märguande sümbolid hoiatavad juhti, et funktsioon on aktiveeritud, süsteem töötab või tekkinud on viga või tõrge.

Juhi ekraanil olevad hoiatussümbolid

Hoiatussümbolid annavad juhile hoiatuse olulise funktsiooni aktiveerumise või tõsise rikke või seisundi tekkimise kohta.

Seisukliima sümbolid ja teated*

Juhiekraanil võidakse kuvada seisukliimaseadet puudutavaid sümboleid ja teateid.