Android Auto

Rakenduse Android Auto* kasutamine

Uuendatud 7/10/2020

Rakenduse Android Auto* kasutamine

Rakenduse Android Auto kasutamiseks peab rakendus olema installitud teie Android-seadmesse ja seade peab olema ühendatud auto USB-sisendiga.

Märkus

Android Auto installimiseks peab autos olema kaks USB-porti (USB-jaotur)*. Kui autos on ainult üks USB-port, ei saa rakendust Android Auto kasutada.

Esimest korda ühendatud i Android

Ühendage Android-seade valge raamiga USB-sisendisse.

Lugege hüpikaknas kuvatavat teavet ja vajutage nuppu OK.

Vajutage rakenduste vaates Android Auto.

Lugege tingimused ja nõuded läbi ning vajutage ühendamiseks Luba.

Avatakse alamvaade koos Android Auto-ga, samuti kuvatakse ühilduvad rakendused.

Vajutage soovitud rakendusel.

Rakendus käivitatakse.

Varasemalt ühendatud Android

Ühendage seade valge raamiga USB-sisendisse.

Kui valitakse automaatse käivituse säte, kuvatakse seadme nimi.

Puudutage seadme nime; avaneb Android Auto alamvaade ja kuvatakse ühilduvad rakendused.

Kui automaatne käivitus ei ole valitud, siis avage Android Auto rakenduste kuvast.

Avatakse alamvaade koos Android Auto-ga, samuti kuvatakse ühilduvad rakendused.

Vajutage soovitud rakendusel.

Rakendus käivitatakse.

Kui samast alamvaatest avatakse mõni teine rakendus, töötab Android Auto taustal edasi. Selleks, et Android Auto-d uuesti alamvaates kuvada, vajutage rakenduste kuvas Android Auto ikoonile.


Kas sellest oli abi?