Aktiivne parkimisabi

Parkimine funktsiooniga Park Assist Pilot*

Uuendatud 1/31/2020

Parkimine funktsiooniga Park Assist Pilot*

Aktiivne parkimisabi (PAP Park Assist Pilot) aitab sõitjal kolme sammu abil parkida. Samuti aitab funktsioon sõitjal parkimiskohalt lahkuda.

See funktsioon mõõdab vahemaad ja rooli autot – juhi ülesanne on

 • jälgida auto ümber toimuvat;
 • järgida keskekraanil olevaid juhiseid;
 • valida käik (tagurpidi/otse) – käiguvahetuse vajadusest antakse märku helisignaaliga;
 • valida ja hoida ohutut kiirust;
 • pidurdada ja peatuda.

Erinevate sammude ajal kuvatakse keskekraanil sümbolid, graafika ja/või tekst.

Funktsiooni saab aktiveerida siis, kui mootor on käivitatud ja järgmised tingimused on täidetud.

 • Autole ei ole kinnitatud järelhaagist
 • Sõidukiirus on alla 30 km/h (20 miili/h).

Märkus

Kui funktsioon otsib parkimiskohta, peaks auto ja parkimiskohtade vahemaa olema 0,5-1,5 m (1,6–5,0 jalga).

Parkimine

Funktsioon pargib auto järgmiste etappidena.

 1. Parkimiskoht on tuvastatud ja mõõdetud.
 2. Auto juhitakse tagurdamisel parkimiskohta.
 3. Auto paigutatakse parkimiskohta – süsteem võib juhil paluda käiku vahetada ja pidurdada.

Parkimiskohtade otsimine ja mõõtmine

P5-1507-PAP symbol På-Av

Funktsiooni saab aktiveerida keskekraani funktsioonivaates.

Juurdepääs on võimalik ka kaamerakuvadel.

P5-1507-Parallel parking Scan + Stop

Paralleelparkimise tööpõhimõte.

P5-1507-Perpendicular parking Scan + Stop PAP

Ristparkimise tööpõhimõte.

Parkimise korral ei tohi sõidukiirus olla suurem kui 30 km/h (20 miili/h).

Puudutage funktsiooni- või kaameravaatel nuppu Pargi.

PAP otsib parkimiskohta ja kontrollib, kas see on piisavalt suur.

Olge valmis autot peatama, kui keskekraanil kuvatakse sümbol ja sõnum, et sobiv parkimiskoht on leitud.

Kuvatakse hüpikaken.

Valige Paralleelparkimine või Risti parkimine ning seejärel valige tagasikäik.

Märkus

Funktsioon otsib lähedusest parkimiskohta, kuvab juhised ja suunab auto parkimiskohale kaassõitja tänavapoolel. Kuid vajaduse korral võib auto parkida ka juhipoolsele tänavapoolele.

 • Aktiveerige juhipoolne suunatuli – seejärel otsib süsteem sellelt auto poolelt parkimiskohta.

Parkimiskohta tagurdamine

P5-1507-Parallel parking reverse

Paralleelparkimine.

P5-1507-Perpendicular parking reverse PAP

Ristparkimine.

Auto tagurdamiseks parkimiskohale tehke järgmist.

Kontrollige, kas ala auto taga on vaba, seejärel lülitage sisse tagurpidikäik.

Tagurdage aeglaselt ja ettevaatlikult, ilma rooliratast puudutamata ning mitte suurema kiirusega kui 7 km/h (4 mph).

Olge valmis autot peatama, kui keskekraanil kuvatakse vastav sümbol ja sõnum.

Märkus

 • Kui funktsioon on aktiveeritud, hoidke käed roolist eemal.
 • Veenduge, et rool saab vabalt liikuda ega ole takistatud.
 • Optimaalsete tulemuste saavutamiseks - oodake, kuni rool on end pööranud, enne kui alustate edasi/tagasi sõitmist.

Auto paigutamine parkimiskohale

P5-1507-Parallel parking fixation

Paralleelse parkimise põhimõtted

P5-1507-Perpendicular parking fixation PAP

Ristparkimise põhimõtted

Talita järgmiselt:

Viige käigukang süsteemi juhiste järgi käiguasendisse, oodake, kuni rooli saab keerata, ja sõitke aeglaselt edasi.

Olge valmis autot peatama, kui keskekraanil kuvatakse vastav sümbol ja sõnum.

Valige tagasikäik ja sõitke aeglaselt tahapoole.

Olge valmis autot pidurdama, kui keskekraanil kuvatakse vastav sümbol ja sõnum.

Kui auto on pargitud, lülitub funktsioon automaatselt välja ning kuvatakse vastavad joonised ja tekst. Juhil võib osutuda vajalikuks asendit parandada. Ainult juht saab kindlaks määrata, kas auto on õigesti pargitud.

Oluline

Kui aktiivne parkimisabi (PAPPark Assist Pilot) kasutab andureid, on hoiatusvahemaa lühem võrreldes sellega, kui andureid kasutab parkimisabi.


Kas sellest oli abi?