Haakekonks ja haagis

Väljalükatavad/sissetõmmatavad haakekonksud*

Uuendatud 1/31/2020

Väljalükatavad/sissetõmmatavad haakekonksud*

Sissetõmmatavat haakekonksu on lihtne vajadusel välja lükata või sisse tõmmata. Sissetõmmatud asendis on haakekonks täielikult varjatud.

Hoiatus

Järgige hoolega haagisekonksu sissetõmbamise ja pikendamise juhiseid.

Hoiatus

Kui haagisekonksuga on ühendatud haagis, ärge vajutage pikendamise/sissetõmbamise nuppu.

Haakekonksu pikendamine

Hoiatus

Ärge seiske haakekonksu pikendamisel auto taga keskosas kaitseraua lähedal.

P5-1617-S90-Swivable towbar and switch foldout step 1

Avage pakiruumi kaas. Haakekonksu pikendamise/sisse tõmbamise nupp paikneb pagasiruumi tagaosas ja paremal. Haakekonksu pikendamiseks peab nupu oranž märgutuli põlema.

Vajutage nuppu – kui nuppu pikalt all hoida, ei hakata haakekonksu pikendama.

P5-1507 Swivable tow bar folding

Haakekonks sirutub välja ja alla avatud asendisse – märgutuli vilgub oranžilt. Haakekonks on valmis jätkama liikumist lukustatud asendisse.

P5-1507 Swivable tow bar fully folded

Liigutage haakekonks lõppasendisse, kus see paika lukustub – oranž märgutuli jääb põlema.

Haakekonks on kasutusvalmis.

Märkus

Veokonks peab kõigepealt lõpetama pikenemise, alles seejärel saab selle liigutada lukustatud asendisse. Selleks võib kuluda mitu sekundit. Kui veokonks pole lukustatud asendisse fikseeritud, oodake paar sekundit ja proovige uuesti.

Hoiatus

Kinnitage haagise ohutuskaabel kindlasti ettenähtud toendisse.

Märkus

Energiasäästurežiim lülitub mõne aja möödudes sisse ja märgutuli kustub. Süsteem taasaktiveeritakse pakiruumin kaane sulgemise ja avamisega. See kehtib haagisekonksu sissetõmbamisel või pikendamisel.

Kui auto tuvastab ühendatud haagise elektriliselt, näidikutuli kustub.

Haakekonksu sissetõmbamine

Oluline

Veenduge, et elektripistikupesas pole pistikut ega adapterit, kui haagisekonksu sisse tõmbate.

Avage pakiruumi kaas. Vajutage pagasiruumi tagaosas ja paremal paiknevat nuppu – kui nuppu pikalt all hoida, ei hakata haakekonksu sisse tõmbama.

Haakekonks langeb automaatselt avatud asendisse – nupu oranž näidik hakkab vilkuma.

P5-1507 Swivable towbar and tow bar switch (retract)

Haakekonksu lukustamiseks viige see sissetõmmatud lõppasendisse, kus see lukustatakse.

Kui haakekonks tõmmati õigesti sisse, jääb näidik põlema.

P5-1507 Swivable towbar and tow bar switch (retracted)

Kas sellest oli abi?