Sõidurežiimid

Tasemekontroll* ja tõukeleevendi

Uuendatud 1/21/2020

Tasemekontroll* ja tõukeleevendi

Taset ja tõukeleevendust reguleeritakse autos automaatselt.

Tõukeleevendi (Four-C)

Tõukeleevendi funktsiooniga Four-C autodes kohandatakse tõukeleevendit valitud sõidurežiimi ja auto kiiruse järgi. Tõukeleevendi on enamasti seadistatud optimaalselt mugavaks sõiduks ning seda reguleeritakse kogu aeg vastavalt teekattele, auto kiirendusele, pidurdamisele ja kurvidele.

Sümbolid ja teated

Kui taseme kontrollimisel tekib viga, siis kuvatakse juhi ekraanil teade.

Tähis

Teade

Spetsifikatsioon

P6-XC40-1746-Driver Information Module, Soul symbol suspension amber lining

Vedrustus

Vajab hooldust

On tekkinud rike. Minge esimesel võimalusel teenindusseSoovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust..


Kas sellest oli abi?