Tutvuge oma juhendiga

S60
2021 Early

Sümbolid ja teated

17 Tulemused

BLIS teated

Juhi ekraanil võidakse kuvada rakendusega BLIS* seotud teated. Allpool on toodud mõned näited.

City Safety teated

Juhiekraanil võidakse kuvada rakendust City Safety puudutavad teated. Allpool on toodud mõned näited.

Funktsiooni Cross Traffic Alert teated*

Juhiekraanil võidakse kuvada funktsiooni Cross Traffic Alert (CTA) puudutavad teated. Allpool on toodud mõned näited.

Elektroonilise stabiilsusabisüsteemi sümbolid ja teated

Juhiekraanil võidakse kuvada elektroonilist stabiilsuskontrolli (ESC* ) puudutavaid sümboleid ja teateid. Allpool on toodud mõned näited.

Kohanduva püsikiirusehoidja sümbolid ja teated*

Juhiekraanil ja/või esiklaasinäidikul* saab kuvada funktsiooniga (ACC* ) seotud eri sümboleid ja teateid.

Funktsiooni Pilot Assist* sümbolid ja teated

Juhiekraanil ja/või ülanäidikul* saab kuvada funktsiooniga Pilot Assist seotud eri sümboleid ja teateid.

Sõidurajaabifunktsiooni sümbolid ja teated

Juhiekraanil saab kuvada sõiduraja abifunktsiooniga LKA* seotud erinevaid sümboleid ja teateid. Allpool on toodud mõned näited.

Sõiduraja abisüsteemi kuvarežiim

Sõiduraja abisüsteemi (LKA* ) kujutatakse juhiekraanil sümbolitega, mis olenevad olukorrast.

Aktiivse parkimisabi teated*

Aktiivse parkimisabi PAP* sümboleid ja teateid saab kuvada juhiekraanil ja/või keskekraanil. Allpool on toodud mõned näited.

Parkimisabi sümbolid ja teated

Parkimisabi süsteemi sümboleid ja teateid (PAS* ) saab kuvada juhiekraanil ja/või keskekraanil. Allpool on toodud mõned näited.

Parkimisabikaamera sümbolid ja teated

Parkimisabikaamera (PAC* ) tähiseid ja teateid saab kuvada juhiekraanil ja/või keskekraanil. Allpool on toodud mõned näited.

Juhtimisabi sümbolid ja teated kokkupõrkeohu korral

Juhiekraanil võidakse kuvada juhtimisabi puudutavaid sümboleid ja teateid. Allpool on toodud mõned näited.

Keskekraani olekuriba tähised

Ülevaade keskekraani olekuribal kuvatavatest tähistest.

Märgu- ja hoiatussümbolid

Näidik ja hoiatussümbolid hoiatavad juhti, et funktsioon on aktiveeritud, süsteem töötab või tekkinud on viga või tõsine tõrge.

Seisukliima sümbolid ja teated*

Juhiekraanil võidakse kuvada seisukliimaseadet puudutavaid sümboleid ja teateid.

Mootori ja ajamisüsteemi ülekuumenemine

Teatud tingimustes sõitmisel, näiteks kiire sõidu korral mägedes või kuuma ilmaga, võib auto mootor ja jõuülekanne üle kuumeneda – seda eriti juhul, kui auto on koormatud.

Automaatkäigukasti tähised ja teated

Käigukasti rikke korral kuvatakse juhiekraanil tähis ja teade.