Tutvuge oma juhendiga

S60
2021 Early

Juhi abistamine

7 Tulemused

Driver support system

Auto on varustatud juhti abistavate (aktiivselt või passiivselt) eri süsteemidega.

Juhiabisüsteemi ohutuse kontroll käivitamisel

Kui käivitate auto pärast seda, kui see on täielikult välja lülitatud, kuvatakse juhiekraanil auto juhiabisüsteemi ohutuse kontroll. Kontroll kuvab, millised juhiabisüsteemid on autos saadaval ja kas need on kasutamiseks valmis.

IntelliSafe – kuidas juhiabisüsteem juhti hoiatab?

Kui märkate, et auto käitub ootamatult, siis võib see olla tingitud sellest, et mõni auto ohutusega seotud funktsioon on aktiveeritud.

Kiirusest olenev juhtajami koormusjõud

Kiirustundlik roolivõim muudab rooli käigu kiiruse tõustes jäigemaks, mis annab sõiduki juhile parema juhtimistunnetuse. Maanteel on rool jäigem. Rool reageerib kergelt ning ei nõuab parkimisel ja madalal kiirusel sõitmisel väiksemat pingutust.

Sõidurežiimid pikivahe kasutamisel

Juht saab valida erinevaid sõidustiile, et määrata, kuidas juhiabi eesoleva sõidukiga pikivahet hoiab.

IntelliSafe – juhiabi ja turvalisus

IntelliSafe on Volvo Carsi ohutustehnoloogia. IntelliSafe sisaldab mitmesuguseid süsteeme* , mille eesmärk on muuta auto teekond ohutumaks, hoida ära vigastusi ning kaitsta reisijaid ja teisi liiklejaid.

Automaatne pidurdamine avarii järel

Avarii puhul, mis aktiveerib turvavööde eelpingutite pürotehnilised laengud või turvapadjad, või kui auto tuvastab kokkupõrke suure loomaga, aktiveeritakse auto pidurid automaatselt. Selle funktsiooni eesmärk on vältida järgmist võimalikku avariid.