Tutvuge oma juhendiga

S60
2021 Early

Kohanduv kiirusehoidik

14 Tulemused

Kohanduv kiirusehoidik*

Kohanduv kiirushoidik (ACC* ) saab aidata juhil hoida püsikiirust ja eelmääratud pikivahet eesoleva autoga.

Kohanduva püsikiirusehoidiku kuvaolek*

Järgnevas näites on kujutatud, kuidas kohanduvat kiirusehoidikut (ACC* ) saab ekraanil kuvada erinevas kontekstis.

Kohanduva püsikiirusehoidja valimine ja aktiveerimine*

Juhul kui soovite kiirust ja pikivahet kontrollida, tuleb kohanduv püsikiirusehoidja (ACC* ) esmalt valida ning seejärel aktiveerida.

Kohanduva püsikiirusehoidja inaktiveerimine*

Kohanduvat püsikiirusehoidjat (ACC* ) saab inaktiveerida ja välja lülitada.

Vahetamine püsikiirusehoidja ja kohanduva püsikiirusehoidja* vahel keskekraanil

Kui juhiekraanil on valitud tavaline kiirusehoidja (CC* ) keskekraani funktsioonide vaatel.

Kohanduva kiirusehoidiku juhtseaded*

Kohanduva püsikiirusehoidja (ACC* ) vasakpoolsete roolinuppudega kasutamise ja funktsiooni ekraanil kuvamise ülevaade.

Kohanduva püsikiirusehoidja sümbolid ja teated*

Juhiekraanil ja/või esiklaasinäidikul* saab kuvada funktsiooniga (ACC* ) seotud eri sümboleid ja teateid.

Kohanduva püsikiirusehoidja piirangud*

Kohanduv kiirushoidik (ACC* ) võib olla teatud olukordades piiratud.

Kohanduva püsikiirusehoidja ooterežiim*

Kohanduvat püsikiirusehoidjat (ACC* ) saab välja lülitada ja ooterežiimi seada. See võib toimuda juhi sekkumisel või automaatselt.

Automaatne pidurdamine juhiabisüsteemiga

Juhiabi kohanduval püsikiirusehoidjal* ja funktsioonil Pilot Assist* on spetsiaalne pidurdusfunktsioon aeglase liikluse ja seismise jaoks. Mõnedel juhtudel rakendatakse auto paigalhoidmiseks seisupiduri.

Juhiabi salvestatud kiiruse seadistamine

Kiirusepiirajale, püsikiirusehoidjale ja kohanduvale püsikiirusehoidjale* ning funktsioonile Pilot Assist* on võimalik määrata salvestatud kiirust.

Juhiabisüsteemi sihtmärgi muutumine

Juhiabisüsteemi kohanduval püsikiirusehoidjal* ja funktsioonil Pilot Assist* koos automaatkäigukastiga on teatud kiirusel sihtmärgi vahetumise funktsioon.

video

Ajaintervall eesoleva sõidukini

Võimalik on seadistada ajaintervall nii, et seda säilitavad eesoleva sõiduki suhtes kohanduv püsikiirusehoidja*, Pilot Assist* ja pikivahe hoiatuse funktsioonid*.

Juhiabisüsteemi hoiatus kokkupõrkeohu korral

Kohanduva püsikiirusehoidja* ja funktsiooni Pilot Assist* juhiabisüsteemid võivad juhti hoiatada, kui eessõitjaga on pikivahe liiga lühike.