Tutvuge oma juhendiga

S60
2021 Early

Välisvalgustus

16 Tulemused

Aktiivsed kurvituled*

Aktiivsed kurvituled on mõeldud kurvides ja ristmikel lisavalgustuse pakkumiseks. LED* võivad varustusastmest sõltuvalt olla aktiivsed kurvituled.

Aktiivne kaugtuli

Aktiivsed kaugtuled on funktsioon, mis kasutab tuuleklaasi ülaservas paiknevat kaameraandurit vastutulevate liiklejate esitulede valguse või eessõitvate sõidukite tagatulede valguse tuvastamiseks, millest juhinduvalt lülitab kaugtuled ümber lähituledele.

Suunatulede kasutamine

Sõiduki suunatuled lülitatakse sisse roolisamba vasakpoolsest hoovast. Suunatuled vilguvad kolm korda või jäävad vilkuma, olenevalt sellest, kui kaugele on hooba üles- või allasuunaliselt lükatud.

Pidurituli

Pidurituli süttib pidurdamisel automaatselt.

Tagumine udutuli

Tagumised udutuled on märgatavalt tugevamad kui tavalised tagatuled ja neid tuleks kasutada ainult halva nähtavuse korral näiteks udus, lumes, suitsus või tolmus, et teised liiklejad näeksid eesliikuvat sõidukit varakult.

Eesmised udutuled/kurvituled*

Udutuled tuleb aktiveerida käsitsi sõitmise ajal ning need aktiveeruvad automaatselt tagurdamisel, et täiendada tagurdustulesid.Kui auto on varustatud kurvituledega*, süttivad udutuled hämaras või pimeduses automaatselt, et valgustada diagonaalselt auto ette jäävat ala.

Lähituled

Kui sõidate nii, et roolikangi pöördlüliti on asendis , lülituvad lähituled hämaras või pimedas automaatselt sisse siis, kui auto elektrisüsteem on süüteasendis II.

Kaugtule kasutamine

Kaugtuld juhitakse vasakpoolse roolikangiga. Kaugtuli on auto tugevaim tuli ja seda tuleb kasutada pimedas parema nähtavuse tagamiseks, kui see ei pimesta teisi liiklejaid.

Turvalise kojujõudmise valgustuse kasutamine

Mõnda välisvalgustit saab pärast auto lukustamist turvavalgustina kasutada.

Esitulede valgusvihu kohandamine esituledest

Esitulede valgusvihku saab lähtestada, kui lähete üle parempoolselt liikluselt vasakpoolsele liiklusele ja vastupidi. See funktsioon reguleerib esitulede valgust, et vähendada vastutulevate liiklejate pimestamise riski.

Hädapidurituled

Hädapidurituled lülitatakse sisse tagapool sõitvate juhtide hoiatamiseks äkilise pidurduse eest. Hädapidurduse korral hakkavad pidurituled vilkuma, mitte ei sütti püsivalt nii nagu tavalise pidurduse korral.

Parktuled

Parktulesid saab kasutada selleks, et teised liiklejad näeksid teel peatunud või pargitud autot. Parktuli lülitatakse sisse roolikangi valikulülitist.

Lähenemisvalgustuse kestus

Lähenemisvalgustus lülitatakse sisse kaugjuhtimispult-võtmest kui auto on lukust lahti.

Ohutuled

Ohutuled hoiatavad teisi liiklejaid, lülitades korraga sisse kõik auto suunatuled. Funktsiooni saab kasutada liiklusohtlikest olukordadest teavitamiseks.

Päevasõidutuled

Autol on andurid, mis tuvastavad ümbritsevaid valgustingimusi. Päevasõidutuled süttivad, kui keerate roolisamba hooval oleva valikulüliti asendisse , või ning siis, kui auto elektrisüsteem on süüteasendis II. Asendis lülituvad esituled väheses päevavalguses või pimedas automaatselt lähituledele.

Haagisetulede kontrollimine

Haagise ühendamisel kontrollige, et kõik haagise tuled oleksid töökorras.