Praktiline teave Volvo On Call kohta

Volvo On Call* PIN-kood

Uuendatud 5/16/2022

Volvo On Call* PIN-kood

Turvalisuse eesmärgil kasutatakse PIN-koodi isiku tuvastamiseks, kellel on õigus konkreetses autos Volvo On Call-i teenuseid kasutada.

Volitatud Volvo edasimüüja või Volvo On Call teeninduskeskus genereerib neljakohalise PIN-koodi automaatselt. Kood saadetakse auto omanikule, et tuvastada teatud Volvo On Call teenustele juurdepääsuõigusega isikuid.

Teenuse Volvo On Call PIN-koodi kasutamine

Teenuse Volvo On Call PIN-koodi läheb turbe eesmärgil vaja järgmiste teenuste kasutamisel.

  • Looge ühendus Volvo On Call rakenduse ja auto vahel.
  • Ukse avamine kaugühenduse kaudu Volvo On Call klienditeeninduseSaada olevad teenused olenevad riigist. abil.
  • Ärandatud auto jälgimine Volvo On Call klienditeeninduseSaada olevad teenused olenevad riigist. kaudu.
  • Auto rakendusele uute kasutajate loomine.
  • Rakenduses teenuse Volvo On Call tellimuse tühistamine, nt omanikuvahetuse korral.

Kui olete PIN-koodi unustanud või soovite seda vahetada

Kui olete PIN-koodi unustanud või seda tuleb muuta (nt kui ostate Volvo On Calli rakendusega kasutatud auto) võtke ühendust

  • edasimüüja või
  • Volvo On Call klienditeenindusegaSaada olevad teenused olenevad riigist. nupu ON CALL või rakenduse Volvo On Call abil või helistage.

Autoomanikule saadetakse uus kood.

Rakendusse Volvo On Call on korduvalt vale PIN-kood sisestatud

Kui kümme korda järjest on sisestatud vale PIN-kood, lukustatakse konto. Rakenduse uuesti kasutamiseks tuleb valida uus PIN-kood ning luua uus rakenduse konto, milleks järgige eelmise konto loomisega samu toiminguid.

Volvo ID parooli ja Volvo On Call PIN-koodi erinevus

Volvo ID parooli läheb tarvis rakendusse Volvo On Call sisselogimiseks. Volvo On Call PIN-kood on nelja numbriga kood, mida kasutatakse eelnimetatud teenustes. PIN-kood näitab, et kasutajal on vajalikud õigused.


Kas sellest oli abi?