Võtmevaba lukustamine ja lukust avamine

Võtmeta sisenemise sätted*

Uuendatud 5/18/2020

Võtmeta sisenemise sätted*

Võtmeta sisenemiseks saab valida erinevad järjekorrad.

Seadistuse muutmiseks tehke järgmist.

Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.

Valige My CarLukustamineVõtmeta avamine

Valige suvand:

  • Kõik uksed – avab kõik uksed korraga lukust.
  • Üks uks – avab valitud ukse lukust.

Kas sellest oli abi?