Audio settings

Ekvalaiseri häälestamine

Uuendatud 7/23/2018

Ekvalaiseri häälestamine ja hääletugevuse seadistamine vastavalt erinevatele raadio või TV sagedustele.

Alamkanalite seadete avamiseks vajutage valikut SOUND. Keerake nuppu TUNE, et valida Equalizer, ja vajutage nuppu OK/MENU.

Valige lainepikkus nupuga TUNE ja kinnitage nupuga OK/MENU.

Heliseadete reguleerimiseks keerake nuppu TUNE ja kinnitage valikut nupuga OK/MENU või tühistage käsk nupuga EXIT. Jätkake samal viisil teiste sagedustega, mida soovite muuta.

Kui heli on seadistatud, vajutage valiku kinnitamiseks ja tavavaatele naasmiseks nuppu EXIT.


Kas sellest oli abi?