Alkolukk

Alkolukk*

Uuendatud 7/23/2018

AlkolukuNii nimetatud Alcoguard. otstarve on takistada auto juhtimist alkoholijoobes. Enne kui auto saab käivitada, peab juht tegema puhumiskatse, millega kontrollitakse kas ta ei ole joobes. Alkolukk kalibreeritakse vastavalt riigi seadusega kehtestatud piirnormile.

Hoiatus

Alkolukk on vaid abivahend ning ei vabasta juhti vastutusest. Juhi kohuseks on olla virge ja juhtida autot turvaliselt.


Kas sellest oli abi?