Alkolukk

Alkolukk* - enne mootori käivitamist

Uuendatud 7/23/2018

AlkolukuNii nimetatud Alcoguard. otstarve on takistada auto juhtimist alkoholijoobes.

Alkolukk aktiveeritakse automaatselt ja on kasutusvalmis kohe auto avamisel.

Puhumisotsak.
Lüliti.
Andmevahetuse nupp.
Aku laetuse märgutuli.
Puhumistesti tulemuse märgutuli.
Märgutuli näitab, et seade on puhumistestiks valmis.
  1. Kui märgutuli (6) põleb rohelisena, on alkolukk kasutusvalmis.
  2. Võta alkolukk hoidikust. Kui alkolukk on uste avamise ajal autost väljaspool, tuleb alkolukk enne kasutamist lüliti (2) abil aktiveerida.
  3. Pööra huulik (1) püsti, hinga sügavalt sisse ja puhul ühtlaselt huulikusse, kuni umbes 5 sekundi pärast kuuled klõpsatust. Puhumistesti võimalikud tulemused on koondatud tabelisse Puhumiskatse tulemused.
  4. Kui teadet ei kuvata, siis on katsetulemuse ülekanne autosse ebaõnnestunud – sel juhul vajutage nuppu (3), et tulemus käsitsi autosse üle kanda.
  5. Pööra huulik alla tagasi ja pane alkolukk hoidikusse.
  6. Pärast õnnestunud puhumistesti käivita mootor 5 minuti vältel – kui viivitad kauem, tuleb testi korrata.

Puhumiskatse tulemused

Märgutuli (5) + ekraani tekst

Spetsifikatsioon

Roheline + Alkolukk Test negatiivne

Käivita mootor – alkoholisisaldust ei tuvastatud.

Kollane + Alkolukk Test negatiivne

Mootori saab käivitada – mõõdetud alkoholisisaldus on suurem kui 0,1 promilli, mis on kehtivast piirnormist madalamLubatud piirmäärad on riigiti erinevad. Viige ennast kurssi riigis kehtivate eeskirjadega. Loe lisaks peatükist Alkolukk.

Punane + Test ebaõnnestus Oota 1 minut ja proovi uuesti

Mootorit ei saa käivitada – mõõdetud alkoholisisaldus ületab kehtivat piirnormi Lubatud piirmäärad on riigiti erinevad. Viige ennast kurssi riigis kehtivate eeskirjadega. Loe lisaks peatükist Alkolukk.

Märkus

Pärast sõitmist saa auto 30 minuti vältel käivitada ilma uue puhumiskontrollita.


Kas sellest oli abi?