Alkolukk

Alkolukk* - funktsioonid ja toimimine

Uuendatud 7/23/2018

AlkolukuNii nimetatud Alcoguard. otstarve on takistada auto juhtimist alkoholijoobes.

Funktsioonid

Puhumisotsak.
Lüliti.
Andmevahetuse nupp.
Aku laetuse märgutuli.
Puhumistesti tulemuse märgutuli.
Märgutuli näitab, et seade on puhumistestiks valmis.

Kasutamine - aku

Aloluku indikaator (4) näitab aku olekut:

Märgutuli (4)

Aku olek

Vilkuv roheline

Laadimine

Roheline

Laetud

Kollane

Pooleldi tühi

Punane

Tühi – asetage laadija hoidikusse või ühendage kindalaekas olev toitekaabel.

Märkus

Säilita alkolukku hoidikus. Hoidikus püsib sisse ehitatud aku alati laetuna ning kui auto lahti tehakse, lülitub alkolukk automaatselt sisse.


Kas sellest oli abi?