Tutvuge oma juhendiga

S80
2015 Early

Alarm

6 Tulemused

Alarm

Signalisatsioon on seade, mis kaitseb sõidukit näiteks sissemurdmiskatse vastu.

Signalisatsioon - automaatne valve alla lülitumine

Kui unustate sõiduki valve alla lülitada, teeb seda automaatne valve alla lülitamise funktsioon.

Vähendatud alarmitase

Piiratud rikkerežiim võimaldab liikumis- ja kaldeandurite funktsioonide ajutist blokeerimist.

Signalisatsioon - Kaugjuhtimispult-võti ei tööta

Kui alarmi ei saa kaugjuhtimispuldi abil desaktiveerida näiteks puldi patarei tühjenemise tõttu, saab auto luku avada, auto valve alt vabastada ja mootori käivitada järgmiselt.

Alarmisignaalid

Alarmi käivitumisel kõlab helisignaal ja kõik suunatuled hakkavad vilkuma.