Kaugjuhtimispult-võti

Kaugjuhtimispult - isikupärastamine*

Uuendatud 7/23/2018

Kaugjuhtimispult-võtme võtmemälu abil saab teatuid seadeid eri isikute kohaselt salvestada.

Video thumbnail

Võtme mälufunktsiooni saab kasutada koos elektrilise* juhiistmega.

Külgpeeglite , juhiistme, roolivõimendi ja näidikuploki teema, kontrasti ja värvirežiimi saab olenevalt auto varustustasemest mällu salvestada.

FunktsiooniNimega Car key memory rakenduses MY CAR. saab aktiveerida/deaktiveerida menüüsüsteemis MY CAR. Täpsema teabe saamiseks menüüsüsteemi kohta vt. MY CAR.

Funktsiooni aktiveerimisel seostatakse sätted automaatselt võtme mäluga. See tähendab, et sätete muutused salvestatakse automaatselt vastava kaugjuhtimispuldi mällu.

Sätete salvestamine

Veenduge, et võtme mälufunktsioon on menüüsüsteemis MY CAR aktiveeritud.

       

  Seadistuste salvestamiseks ja kaugjuhtimispuldi võtme mälu kasutamiseks toimige järgmiselt.

 1. Avage auto lukust kaugjuhtimispuldiga, mille mälu säte

  See seadistus ei mõjuta elektrilise istme mälufunktsiooni salvestatud seadistusi.

  salvestab.
 2. Tehke soovitud seadistused, nt istme ja külgpeeglite jaoks.
 3. Need seadistused salvestatakse kaugjuhtimispuldi mällu.

Kui auto järgmine kord sama kaugjuhtimispuldiga avatakse, taastatakse mällu talletatud sätted automaatselt - eeldusel, et neid on pärast vastava kaugjuhtimispuldi viimast kasutamist muudetud.

Hädaseiskamine

Kui iste hakkab ootamatult liikuma, vajutage istme peatamiseks mõnda istme reguleerimise või mälu nuppu.

Võtmemälus salvestatud istmeasendi saavutamiseks tuleb taaskäivituseks vajutada kaugjuhtimispuldil olevat lukust avamise nuppu. Juhipoolne uks peab olema avatud.

Hoiatus

Muljumisoht! Jälgige, et lapsed ei mängiks juhtnuppudega. Veenduge, et istme ees, taga ega all ei ole selle reguleerimise ajal esemeid. Veenduge, et tagaistmel sõitjatel ei oleks vahelejäämise ohtu.

Sätete muutmine

Kui autole lähenevad mitu isikut, kellel kõigil on kaugjuhtimispuldid, siis taastatakse selle isiku kaugjuhtimispulti salvestatud sätted, kes juhiukse avab.

Pärast seda kui isik A on juhiukse avanud oma kaugjuhtimispuldiga A, kuid autot asub juhtima isik B oma kaugjuhtimispuldiga B, toimub kohandatud seadistuste muutmine järgmiselt.


Kas sellest oli abi?