Kaugjuhtimispult-võti

Kaugjuhtimispult - patarei vahetamine

Uuendatud 7/23/2018

Kaugjuhtimispuldi patareiPCC-funktsiooniga puldil on kaks patareid. võib vajada vahetamist.

Kaugjuhtimispuldi patarei tuleb vahetada välja järgmistel juhtudel:

  • näidikuplokis süttib infosümbol ja ekraanil kuvatakse Low battery in remote control. Please change batteries.

ja/või

  • lukud ei reageeri korduvalt autost kuni 20 meetri kaugusel asuva kaugjuhtimispuldi signaalile.

Avamine

Lükka vedrulukustus kõrvale.

Samal ajal tõmba puldivõtit otse tagasi.

Sisesta vedrukinnitusega katte taga olevasse pilusse 3 mm laiuse otsaga tavaline kruvikeeraja ning kergita kaugjuhtimispulti õrnalt.

Märkus

Keerake kaugjuhtimispult-võti nupud ülespidi, et vältida patareide väljakukkumist selle avamisel.

Oluline

Vältige uute patareide ja nende kontaktpindade sõrmedega puudutamist, sest see võib nende tööd halvendada.

Patarei vahetamine

Vaata katte siseküljelt järgi, kummal pool asub patarei/patareide (+) ja () pool.

Kaugjuhtimispult (üks patarei)

  1. Kanguta patarei ettevaatlikult välja.
  2. Paigalda uus patarei (+) poolega allpool.

PCC-funktsiooniga* puldil on kaks patareid

  1. Kanguta patareid ettevaatlikult välja.
  2. Kõigepealt aseta kohale üks uus patarei (+) poolega ülevalpool.
  3. Aseta valge plastriba vahele ning paigalda teine uus patarei (+) poolega allpool.

Patarei tüüp

Kasutage CR2430, 3V patareisid - tavalises puldis üks, PCC-funktsiooniga puldis kaks.

Märkus

Volvo soovitab kasutada kaugjuhtimist-/PCC-võtmes patareisid, mis vastavad UN Manual of Test and Criteria, Part III, sub-section 38.3. Tehases paigaldatud või volitatud Volvo teeninduse vahetatud patareid vastavad ülalnimetatud kriteeriumidele.

Kokkupanek

Vajuta pult kokku.

Hoia kaugjuhtimispulti avaga ülespoole ja lase puldivõti avasse.

Vajuta kergelt puldivõtit. Kui puldivõti läheb oma kohale, peaks olema kuulda klõpsatus.

Oluline

Kõrvaldage tühjad patareid kindlasti kasutuselt keskkonnasõbralikul viisil.


Kas sellest oli abi?