Tutvuge oma juhendiga

S80
2015 Early

Näidikuplokk

13 Tulemused

Digitaalne näidikuplokk – ülevaade

Näidikuploki infoekraanile kuvatakse teave teatavate auto funktsioonide nagu püsikiirusehoidja ja pardaarvuti kohta, samuti teated. Teavet kuvatakse sümbolite ja tekstiga.

Litsentsid - näidikupaneel.

Litsents on leping, mis annab õiguse teatud toimingute tegemiseks või kasutada kellelegi teisele antud luba vastavuses lepingus toodud nõuete ja tingimustega. Järgnev tekst on Volvo leping tootja/arendajaga.

Ökonoomsed juhtimisvõtted & Võimsusjaotus*

Eco guide ja Power guide on kaks näidikuploki funktsiooni, mis võimaldab juhil valida kõige säästlikumad juhtimisvõtted. Auto salvestab ka läbitud teekondade statistika, mida saab vaadata tulpdiagrammi kujul; vt Pardaarvuti - teekonna statistika.

Välistemperatuurimõõdik

Välistemperatuurimõõdiku kuva ilmub näidikuplokil.

Näidikuplokk

Näidikuploki infoekraanil kuvatakse teave ning teated mõningate auto funktsioonide kohta.

Kell

Näidikuplokile ilmub kellaja näit.

Päevasõidumõõdik

Näidikuplokile ilmub sõidumõõdik.

Menüüdes liikumine - näidikuteplokk

Roolisamba vasakpoolne hoob juhib näidikuploki infoekraanile kuvatavaid menüüsid. Näidikuploki infoekraanile kuvatavad menüüd sõltuvad süüteasendist.

Tähised ekraanil

Auto ekraanil on palju erinevaid tähiseid. Tähised jagunevad hoiatavateks, näitavateks ja teavitavateks. Allpool on loetletud mitmeid üldisi tähiseid koos vastavate otstarvetega ning viidetega lisainformatsiooni allikatele. - punane hoiatussümbol süttib, kui on tekkinud rike, mis võib ohustatud auto ohutust ja/või juhitavust. Samal ajal kuvatakse näidikuploki teabeekraanil selgitav tekst. – infosümbol, mis süttib koos teate ilmumisega näidikuploki infonäidikule, kui mõnes auto süsteemis on tekkinud tõrge. Infotähist näidatakse vahest koos muude tähistega.

Näidikuplokk – märguandesümbolite tähendus

Märguande sümbolid hoiatavad sõiduki juhti funktsiooni rakendumisest, süsteemi töölelülitumisest või veast või tõrkest.

Kombineeritud näidikutepaneel – ohusümbolite tähendused

Hoiatussümbolid hoiatavad sõiduki juhti mõne tähtsa funktsiooni aktiveerimisest või tõsiseloomulisest veast või rikkest.

Analoog-näidikupaneel – ülevaade

Näidikuploki infoekraanile kuvatakse teave teatavate auto funktsioonide nagu püsikiirusehoidja ja pardaarvuti kohta, samuti teated. Teavet kuvatakse sümbolite ja tekstiga.