Häältuvastus

Hääljuhtimise keelevalikud

Uuendatud 7/23/2018

Hääljuhtimise võimalikud keelevalikud saab valida menüüsüsteemist MY CAR.

Keelte loend.

Keelte loend.

Kõnetuvastus ei ole kõigis keeltes võimalik. Kõnetuvastus toimib nendes keeltes, mis on loendis märgitud tähisega . Keele muutmine toimub menüüsüsteemi MY CAR kaudu.

Märkus

Kui soovite valida uue hääljuhtimise keele, peate muutma ka kogu menüüsüsteemi keele.


Kas sellest oli abi?