Hooldus ja teenindus

Klaasipuhastid

Uuendatud 7/23/2018

Esiklaasi klaasipuhastajad tuleb väljavahetamiseks suunata hooldusasendisse.

Hooldusasend

Video thumbnail
Tuuleklaasi puhastiharjad teenindusasendis.

Tuuleklaasi puhastiharjad teenindusasendis.

Selleks, et tuuleklaasi puhastiharju oleks võimalik vahetada, puhastada või tõsta (näiteks jää eemaldamiseks tuuleklaasilt), peavad need olema hooldusasendis.

Oluline

Enne klaasipuhasti harjade seadmist tööasendisse veenduge, et need ei ole kinni külmunud.

Sisestage kaugjuhtimispult süütelukkuPole võtmevaba funktsiooniga autode puhul vajalik. ja vajutage lühidalt nuppu START/STOP ENGINE, millega lülitatakse sõiduki elektrisüsteem süüteasendisse I. Täpsema teabe saamiseks süüteasendite kohta tutvuge teabega peatükis Süüteasendid - funktsioonid erinevates olekutes.

Vajutage START/STOP ENGINE nuppu lühidalt uuesti, et viia auto elektrisüsteem võtmeasendisse 0.

3 sekundi jooksul viige parempoolne roolikangi lüliti üles ja hoidke seda selles asendis umbes 1 sekundi jooksul.

Klaasipuhastid liiguvad nii üles suunatud asendisse.

Puhastiharjad naasevad oma algasendisse, kui vajutada lühidalt START/STOP ENGINE nuppu auto elektrisüsteemi võtmeasendisse I viimiseks (või kui auto käivitatakse).

Oluline

Kui tööasendis klaasipuhastid on tuuleklaasilt üles keeratud, tuleb need keerata tuuleklaasile tagasi, enne kui lasta klaasipuhastitel algasendisse naasta. See on vajalik mootoriruumi kaane värvi kriimustamise vältimiseks.

Klaasipuhastite vahetamine

Liigendage puhasti üles siis, kui see on teenindusasendis. Vajutage klaasipuhasti raamil olevat nuppu ja tõmmake puhasti selle hoidikuga paralleelselt välja.

Lükake uus klaasipuhasti kohale, kuni kuulete klõpsatust.

Kontrollige, kas klaasipuhasti on kindlalt paigas.

Asetage puhasti tagasi vastu tuuleklaasi.

Puhastid liiguvad teenindusasendist algasendisse siis, kui vajutate lühidalt START/STOP ENGINE nuppu, et viia auto elektrisüsteem võtmeasendisse I (või auto käivitamisel).

Märkus

Klaasipuhastite harjad on erineva pikkusega. Juhipoolne hari on pikem kui kaassõitjapoolne.

Puhastamine

Täpsema teabe saamiseks klaasipuhastite ja tuuleklaasi puhastamise kohta tutvuge teabega peatükis Autopesula.

Oluline

Kontrollige klaasipuhasti harju regulaarselt. Hoolduseta jätmisel lüheneb klaasipuhasti harjade kasutusiga.


Kas sellest oli abi?