Kokkupõrke hoiatussüsteem

Kokkupõrke hoiatussüsteem* - toimimine

Uuendatud 7/23/2018

Kokkupõrkehoiatus koos automaatse pidurdamise ning jalgratturi ja jalakäija tuvastamise funktsiooniga (Collision Warning with Auto Brake and Cyclist and Pedestrian Detection) on seade, mis aitab juhti olukordades, kus eksisteerib jalakäijale, jalgratturile või sõidukile otsasõitmise oht või kokkupõrke oht samas suunas eessõitva või seisva sõidukiga.

Talitluse ülevaadePilt on illustratiivne; üksikasjad olenevad konkreetsest mudelist..

Talitluse ülevaade

Pilt on illustratiivne; üksikasjad olenevad konkreetsest mudelist.

.

Audiovisuaalne hoiatussignaal kokkupõrkeohu korral.
Radariandur

Ainult versiooni 2 korral.

Kaameraandur

Kokkupõrkehoiatus koos automaatse pidurdamisega rakendub kolmes etapis järgnevalt:

  1. Kokkupõrke hoiatus
  2. Pidurdusabi

    Ainult versiooni 2 korral.

  3. Automaatne pidurdus

    Ainult versiooni 2 korral.

Kokkupõrke hoiatussüsteem ja City Safety™ (linnaliikluse ohutussüüsteemi) funktsioonid täiendavad teineteist.

1 - Kokkupõrkehoiatus

Esmalt hoiatatakse juhti võimalikust kokkupõrke ohu tekkimisest.

Kokkupõrke hoiatussüsteem suudab tuvastada liikumatuid või auto ees samas suunas liikuvaid jalakäijaid, jalgrattureid või sõidukeid.

Jalakäijale otsasõidu ohu või teise sõidukiga kokkupõrke ohu korral teavitatakse juhti sellest vilkuva punase hoiatussignaali (1) ja helisignaaliga.

2 - Pidurdusabi

Ainult versiooni 2 korral.

Kokkupõrkeohu jätkuval suurenemisel pärast kokkupõrke ohust teavitavate signaalide edastamist rakendub pidurdusabi.

Sellega valmistatakse pidurisüsteem ette järsuks pidurdamiseks pidurite sujuval rakendamisel, mis võib kaasa tuua kerge nõksatuse.

Piduripedaali piisavalt kiirel vajutamisel rakendub täispidurduse funktsioon.

Kui süsteem leiab, et pidurdustugevus pole kokkupõrke vältimiseks piisav, võimendab pidurdusabi ka juhipoolset pidurdamist.

3 - Automaatne pidurdus

Ainult versiooni 2 korral.

Lõpuks rakendub automaatse pidurduse süsteem.

Kui juht ei ole ikka veel reageerinud ning kokkupõrge on väga lähedal, rakendub automaatne pidurdusfunktsioon olenemata sellest, kas juht vajutab pidurit või mitte. Sellisel juhul rakenduvad pidurid suurima võimaliku pidurdusjõuga selleks, et vähendada kokkupõrkekiirust või piiratud pidurdusjõuga juhul, kui sellest piisab kokkupõrke ärahoidmiseks. Jalgratturite puhul võidakse hoiatus esitada ja äkkpidurdamine sooritada liiga hilja või samaaegselt.

Hoiatus

Kokkupõrke hoiatussüsteem ei rakendu igasuguste sõiduolude, liikluse, ilmastiku või teeolude korral. Kokkupõrke hoiatussüsteem ei reageeri sõidukitele, mis sõidavad vastassuunas, ega loomadele.

Hoiatus aktiveeritakse ainult väga suure kokkupõrkeohu korral. Käesolevas jaotises "Funktsioon" ja jaotises "Piirangud" tutvustatakse piiranguid, millest juht peab olema teadlik enne automaatpiduri ja kokkupõrke hoiatussüsteemi kasutamist.

Jalakäija või jalgratturi eest hoiatamise ja pidurdamise funktsioon lülitub välja, kui sõidukiirus ületab 80 km/h (50 mph).

Jalakäijate ja jalgratturite eest hoiatamine ja pidurite rakendamine ei toimi pimedas ja tunnelis sõidu ajal, isegi juhul, kui tänavavalgus on sisse lülitatud.

Automaatpidurifunktsioon võib kokkupõrke ära hoida või kokkupõrkekiirust vähendada. Pidurite täieliku toime tagamiseks peab juht alati pidurit vajutama - isegi juhul, kui automaatpidur rakendub.

Ärge jääge kunagi kokkupõrkehoiatust ootama. Juht vastutab alati nõuetekohase pikivahe ja kiiruse kasutamise eest - isegi juhul, kui kokkupõrke hoiatus koos automaatpiduriga on kasutusel.


Kas sellest oli abi?