Rakendused

Volvo ID

Uuendatud 5/16/2022

Volvo ID

Volvo ID on isiklik ID, mis annab juurdepääsu suurele hulgale teenustele üht kasutajanime ja parooli kasutades.

Märkus

Saadaolevad teenused võivad aeg-ajalt muutuda ning oleneda seadmest ja riigist.

Teenuse üks näide on see, kui peate kasutama Volvo ID, et kontrollida autot telefonist kasutades Volvo Cars rakendustKui teil on Volvo On Call*..

Märkus

Kui muudate ühe teenuse (nt Volvo On Call) kasutajanime/parooli, muudetakse seda automaatselt ka teiste teenuste puhul.

Volvo ID saab luua autos, volvoid.eu.volvocars.com/Account või Volvo Cars rakenduse abil.

Kui Volvo ID autos registreeritakse, on saadaval mitmesugused teenused. Samas autos saab kasutada mitut Volvo ID-d ja mitu autot võivad olla ühendatud sama Volvo ID-ga.


Kas sellest oli abi?