Automaatne kiirusepiiraja

Automaatne kiiruspiiraja

Uuendatud 10/4/2021

Automaatne kiiruspiiraja

Automaatse kiiruspiiraja (ASLAutomatic Speed Limiter) funktsioon aitab juhil kohandada maksimaalselt liikumiskiirust vastavalt liiklusmärkidele.

Kiiruspiiraja funktsiooni (SLSpeed Limiter) saab lülitada ümber automaatsele kiiruspiirajale ASL.

Automaatne kiiruspiiraja kasutab liiklusmärgi teabe* (RSIRoad Sign Information) funktsiooni teavet, et kohandada auto maksimaalset liikumiskiirust.

Hoiatus

Isegi siis, kui juht näeb kiiruspiiranguga liiklusmärki selgelt, võib liiklusmärkide tuvastamise funktsiooni* (RSI) esitatav kiirusteave funktsioonile ASL olla vale – sellistel juhtudel peab juht ise sekkuma ja valima õige kiiruse.

Hoiatus

  • Funktsioon on abivahend, mis lihtsustab sõitmist ja suurendab ohutust, kuid ei pruugi kõigis liiklus-, ilmastiku- ja teeoludes toimida.
  • Soovitatav on kõik selle funktsiooniga seotud kasutusjuhendi jaotised läbi lugeda, et viia end kurssi funktsiooni piirangutega ja saada teada, millest peaks enne süsteemi kasutamist teadlik olema.
  • Juhiabisüsteemid ei vabasta juhti kohustusest olla valvas ja tähelepanelik. Juht vastutab alati ohutu sõidu, sobiva sõidukiiruse ja piisava vahemaa hoidmise eest teistest sõidukitest ning peab alati järgima kehtivaid liikluseeskirju.

Automaatse kiiruspiiraja tähis

P5-1507-Automatic Speed Limiter symbol 10x10

Liiklusmärgi sümbol (kuvatakse spidomeetri keskel koos salvestatud kiirusenäiduga "70") võidakse kuvada kolmes värvitoonis.

Liiklusmärgi sümboli värv

Tähendus

Rohekaskollane

Automaatne kiirusepiiraja on aktiivne

Hall

Automaatne kiirusepiiraja viiakse ooterežiimi

Oranž

Automaatne kiirusepiiraja on ajutiselt ooterežiimis – nt kuna liiklusmärki ei tuvastatud.

Aktiivse kiirusepiiraja tähis

Juhiekraanil olev tähis muutub olenevalt sellest, kas aktiveeritud on kiirusehoidik või automaatne püsikiirusehoidik.

Tähis

SL

ASL

P5-1946-Speed Limiter symbol medium

VALGE sümbol: funktsioon aktiivne, HALL sümbol: ooterežiim.

P5-1507-Automatic Speed Limiter symbol 10x10

Liiklusmärgi sümbol pärast „70“ = automaatne kiirusepiiraja on aktiveeritud.


Kas sellest oli abi?