Automaatne kiirusepiiraja

Automaatse kiiruspiiraja kõrvalekalde muutmine

Uuendatud 11/15/2021

Automaatse kiiruspiiraja kõrvalekalde muutmine

Automaatse kiiruspiiraja funktsiooni (ASLAutomatic Speed Limiter) kasutamisel saab määrata erinevad kõrvalekalde astmed. Kõrvalekallet muudetakse samal moel nagu kiiruspiiraja seadistust.

Kui auto järgib näiteks kiiruspiirangut 70 km/h (43 mph), saab juht määrata liikumiskiiruseks nt 75 km/h (47 mph).

P5-1917-Change tolerance for Adjustable Speed Limiter

Funktsiooni nupud ja sümbolid

Vajutage roolirattal nuppu (1), kuni näit 70 km/h (43 miili/h) spidomeetri keskel (2) muutub näiduks 75 km/h (47 miili/h).

Seejärel kasutab auto valitud tolerantsi 5 km/h (4 miili tunnis), kui tuvastatakse 70 km/h (43 miili tunnis) liiklusmärke.

Kõrvalekaldest peetakse kinni niikaua kuni möödutakse kõrgema või madalama väärtusega liiklusmärgist - siis alustab auto märgil määratud kiiruse jälgimist ning kõrvalekalle kustutatakse mälust.

Märkus

Maksimaalne valitav hälve on +/- 10 km/h (5 mph).


Kas sellest oli abi?