Blind Spot Information

BLIS*

Uuendatud 5/18/2020

BLIS*

Funktsioon BLISBlind Spot Information aitab juhil tuvastada sõidukist diagonaalselt taga ja kõrval asuvaid sõidukeid, et aidata juhil sõita tiheda liiklusega teedel, kus on mitu samasuunalist sõidurada.

P5-1917-Blind Spot Information light position

BLIS tule asukoht

BLIS on juhiabisüsteem, mis hoiatab juhti järgnevates olukordades:

  • sõidukid auto pimealal
  • kiiresti lähenevad autod autole kõige lähemal vasakul ja paremal sõidurajal.
P5-1507-Blind Spot Information, blind spot zones

BLIS tööprintsiip

Pimenurga ala
Kiiresti läheneva sõiduki ala

Süsteem reageerib järgmistel juhtudel:

  • teine sõiduk sõidab teie autost mööda
  • teine sõiduk läheneb kiiresti teie autole.

Juhul kui BLIS tuvastab sõiduki tsoonis 1 või kiirelt läheneva sõiduki tsoonis 2, süttib vastava külje küljepeeglis märgutuli ja jääb põlema. Kui juht lülitab hoiatusega samal küljel sisse suunatule, hakkab põlev märgutuli intensiivsema valgusega vilkuma.

BLIS on aktiivne, kui juhi sõiduk liigub kiirusel üle 10 km/h (6 miili/h).

Kui mööduvad sõidukid liiguvad rohkem kui 15 km/h (9 miili/h) kiiremini kui juhi sõiduk, siis BLIS ei reageeri.

Märkus

Lamp süttib auto sellel küljel, kus süsteem avastas sõiduki. Kui autost möödutakse korraga mõlemalt poolt, süttivad mõlemad lambid.

Hoiatus

  • Funktsioon on abivahend, mis lihtsustab sõitmist ja suurendab ohutust, kuid ei pruugi kõigis liiklus-, ilmastiku- ja teeoludes toimida.
  • Soovitatav on kõik selle funktsiooniga seotud kasutusjuhendi jaotised läbi lugeda, et viia end kurssi funktsiooni piirangutega ja saada teada, millest peaks enne süsteemi kasutamist teadlik olema.
  • Juhiabisüsteemid ei vabasta juhti kohustusest olla valvas ja tähelepanelik. Juht vastutab alati ohutu sõidu, sobiva sõidukiiruse ja piisava vahemaa hoidmise eest teistest sõidukitest ning peab alati järgima kehtivaid liikluseeskirju.

Kas sellest oli abi?