City Safety

City Safety

Uuendatud 5/18/2020

City Safety

City SafetyFunktsioon ei ole kõigis riikides saadaval. võib kasutada märgutulesid, helisid ja piduri-impulsse, et juhtida juhi tähelepanu jalakäijatele, rattasõitjatele, suurtele loomadele ja sõidukitele.

P5-1617-v54x - City Safety, audio-visual warning and radar sensor

Talitluse ülevaade

Helisignaal kokkupõrkeohu korral
Kokkupõrkeohu hoiatussignaal
Vahemaa mõõtmine kaamera ja radariüksusega

Funktsioon võib aidata juhil kokkupõrget vältida, näiteks tihedas liikluses kus liikluses toimuvad muutused koos tähelepanematusega võivad intsidendi luua. City Safety aktiveerib sellisel juhul lühikese, tugeva pidurduse ja auto peatub tavaliselt vahetult enne eesolevat sõidukit.

Funktsioon aitab juhti ja pidurdab auto ähvardava kokkupõrkeohu korral, kui juht ise ei reageeri õigel ajal pidurdades ja/või kõrvale keerates.

City Safety aktiveerub olukordades, kus juht oleks pidanud varem pidurdama hakkama, seetõttu ei saa see juhti ka alati aidata. Tarbetu sekkumise vältimiseks on funktsiooni rakendusaeg planeeritud võimalikult hiliseks. Automaatne pidurdus toimub ainult pärast kokkupõrkehoiatust või sellega samal ajal.

Tavaliselt märkab juht või reisija City Safety funktsiooni rakendumist ainult siis, kui kokkupõrkeoht on väga suur.

Hoiatus

  • Funktsioon on abivahend, mis lihtsustab sõitmist ja suurendab ohutust, kuid ei pruugi kõigis liiklus-, ilmastiku- ja teeoludes toimida.
  • Soovitatav on kõik selle funktsiooniga seotud kasutusjuhendi jaotised läbi lugeda, et viia end kurssi funktsiooni piirangutega ja saada teada, millest peaks enne süsteemi kasutamist teadlik olema.
  • Juhiabisüsteemid ei vabasta juhti kohustusest olla valvas ja tähelepanelik. Juht vastutab alati ohutu sõidu, sobiva sõidukiiruse ja piisava vahemaa hoidmise eest teistest sõidukitest ning peab alati järgima kehtivaid liikluseeskirju.

Kas sellest oli abi?