Kiirusehoidik

Juhiabi salvestatud kiiruse seadistamine

Uuendatud 5/18/2020

Juhiabi salvestatud kiiruse seadistamine

Kiirusepiirajale, püsikiirusehoidjale ja kohanduvale püsikiirusehoidjale* ning funktsioonile Pilot Assist* on võimalik määrata salvestatud kiirust.

P5+6-1746 - Adaptive Cruise Control, managing speed
: suurendab talletatud kiirust
: vähendab talletatud kiirust
Salvestatud kiirus

Talletatud kiiruse muutmiseks vajutage lühidalt roolinuppu (1) või (2) või hoidke seda all.

  • Lühike vajutus: iga vajutus muudab kiirust +/- 5 km/h (+/- 5 mph) sammudena.
  • Vajutus ja hoidmine: Vabastage nupp, kui kiirusenäidik (3) on jõudnud soovitud kiiruseni.

Viimase nupuvajutusega määratud kiirus talletatakse mällu.

Gaasipedaali mõju

Kui juht suurendab auto liikumiskiirust gaasipedaaliga enne rooli nupu (1) vajutamist, määratakse nupu vajutamisel auto liikumiskiiruseks talletatud kiirus eeldusel, et juhi jalg asub nupu vajutamise hetkel gaasipedaalil.

Sõidukiiruse ajutine suurendamine näiteks möödasõiduks ei mõjuta püsikiirushoidiku seadeid – viimati salvestatud sõidukiirus taastub, kui gaasipedaal vabastatakse.

Võimalik kiirus

Automaatkäigukast

Juhiabifunktsioonid suudavad järgida teist autot paigalseisust kuni kiiruseni ligikaudu 200 km/h (125 mph).

Pilot Assist suudab abistada roolimisel paigalseisust kuni kiiruseni 140 km/h (87 miili/h).

Pidage meeles, et kõige aeglasem kiirus on 30 km/h (20 mph) – vaatamata sellele, et see suudab järgida eessõitja kiirust kuni 0 km/h, ei saa väiksemat kui 30 km/h (20 mph) sõidukiirust valida/salvestada.

Manuaalkäigukast

Juhiabifunktsioonid suudavad järgida teist autot 30 km/h (20 mph) kuni 200 km/h (125 mph).

Pilot Assist suudab abistada roolimisel kiirusel alates 30 km/h (20 miili tunnis) kuni kiiruseni 140 km/h (87 miili tunnis).

Madalaim programmeeritav kiirus on 30 km/h (20 mph) – maksimaalne kiirus on 200 km/h (125 mph).


Kas sellest oli abi?