Kiirusehoidik

Kiirusehoidik

Uuendatud 5/18/2020

Kiirusehoidik

Kiirushoidik (CCCruise Control) võimaldab juhil sõita muutumatul sõidukiirusel, mille tulemuseks võib olla pingevabam sõit kiirteedel ja pikkade sirgetega ühtlase liiklusvooluga maanteedel.

P5-1507-Cruise Control, overview driver display and buttons on steering wheel

Funktsiooni nupud ja sümbolid

: aktiveerib kiirushoidiku ooterežiimist ja taastab talletatud kiiruse
: suurendab talletatud kiirust
: ooterežiimist – aktiveerib kiirushoidiku ja talletab praeguse kiiruse
: aktiivsest režiimist – desaktiveerib / asetab kiirushoidiku ooterežiimi
: vähendab talletatud kiirust
Salvestatud kiiruse näidik
Auto praegune kiirus
Salvestatud kiirus

Märkus

Adaptiivse kiirushoidikuga* (ACCAdaptive Cruise Control) autodel saab valida kiirushoidiku ja adaptiivse kiirushoidiku vahel.

Hoiatus

  • Funktsioon on abivahend, mis lihtsustab sõitmist ja suurendab ohutust, kuid ei pruugi kõigis liiklus-, ilmastiku- ja teeoludes toimida.
  • Soovitatav on kõik selle funktsiooniga seotud kasutusjuhendi jaotised läbi lugeda, et viia end kurssi funktsiooni piirangutega ja saada teada, millest peaks enne süsteemi kasutamist teadlik olema.
  • Juhiabisüsteemid ei vabasta juhti kohustusest olla valvas ja tähelepanelik. Juht vastutab alati ohutu sõidu, sobiva sõidukiiruse ja piisava vahemaa hoidmise eest teistest sõidukitest ning peab alati järgima kehtivaid liikluseeskirju.

Piduripedaali asemel mootoriga pidurdamine

Püsikiirusehoidja kasutamisel ei reguleerita kiirust piduripedaali vajutamisega. Allamäge sõites võidakse hakata liikuma kiiremini ja kiirendust piiratakse mootoriga pidurdades. Sellisel juhul saab juht piduripedaali rakendamise ajutiselt püsikiirusehoidjaga blokeerida.

Selleks tehke järgmist.

Vajutage gaasipedaal poolenisti alla ja vabastage.

Püsikiirusehoidja blokeerib piduripedaali ja kasutab seejärel ainult mootoriga pidurdamist.


Kas sellest oli abi?