Kiirusehoidik

Püsikiirusehoidja valimine ja aktiveerimine

Uuendatud 5/18/2020

Püsikiirusehoidja valimine ja aktiveerimine

Püsikiirushoidja abil (CCCruise Control) kiiruse reguleerimise võimaldamiseks tuleb see kõigepealt valida ning aktiveerida.

P5-1507-Cruise Control, overview driver display and buttons on steering wheel

Kiirushoidiku ooterežiimist käivitamiseks peab auto kiirus olema vähemalt 30 km/h (20 mph).

Vajutage nuppu (1) või (3), et kerida püsikiirusehoidja (4) sümboli juurde.

Sümbol on hall – püsikiirusehoidja on ooterežiimis.

Kui valitud on püsikiirusehoidja – aktiveerimiseks vajutage roolinuppu (2).

Sümbol on valge – püsikiirusehoidja on käivitatud ja praegune kiirus on salvestatud maksimaalse kiirusena. Madalaim salvestatav liikumiskiirus on 30 km/h (20 mph).

Püsikiirusehoidja uuesti aktiveerimine viimasele salvestatud kiirusele

Kui valitud on püsikiirusehoidja – aktiveerimiseks vajutage roolinuppu .

Püsikiirusehoidja märgistused ja sümbolid muutuvad HALLIST VALGEKS – auto liigub jälle viimasena salvestatud kiirusel.

Hoiatus

Kiiruse taastamisel roolil oleva nupuga võib kiirus järsku oluliselt suureneda.


Kas sellest oli abi?