Kiirusehoidik

Vahetamine püsikiirusehoidja ja kohanduva püsikiirusehoidja*

See funktsioon võib turust olenevalt olla standardvalikus või valikuline.

vahel keskekraanil

Uuendatud 5/18/2020

Vahetamine püsikiirusehoidja ja kohanduva püsikiirusehoidja*

See funktsioon võib turust olenevalt olla standardvalikus või valikuline.

vahel keskekraanil

Kui juhiekraanil on valitud tavaline kiirusehoidja (CCCruise Control), on võimalik muuta kohanduvat püsikiirusehoidjat (ACCAdaptive Cruise Control) keskekraani funktsioonide vaatel.

P5-1917-Cruise Control button

Sisse- või väljalülitamiseks kasutage keskekraani ülavaates olevat seda nuppu.

  • ROHELINE nupp – kohanduv püsikiirusehoidja on inaktiveeritud ja tavaline püsikiirusehoidja on ooterežiimis.
  • HALL nupp – tavaline püsikiirusehoidja on inaktiveeritud ja kohanduv püsikiirusehoidja on ooterežiimis.
Sümbol juhiekraanil näitab, milline püsikiirushoidja on aktiivne.

Püsikiirusehoidja (CC)

Kohanduv püsikiirusehoidja (ACC)

VALGE sümbol: funktsioon aktiivne, HALL sümbol: Ooterežiim

VALGE sümbol: funktsioon aktiivne, HALL sümbol: Ooterežiim


Kas sellest oli abi?