Kiirusepiiraja

Kiirusepiiraja

Uuendatud 5/18/2020

Kiirusepiiraja

Kiiruspiiraja (SLSpeed Limiter) sarnaneb tagurpidi töötava kiirushoidikuga – juht reguleerib auto sõidukiirust gaasipedaaliga, kuid tal pole võimalik eelvalitud kiiruspiiraja piirkiirust juhuslikult ületada.

P5-1546-Speed limiter 1, buttons on sterring wheel and overview in driver display

Funktsiooni nupud ja sümbolid.

: aktiveerib kiiruspiiraja ooterežiimist ja taastab talletatud maksimaalse kiiruse
: suurendab talletatud maksimaalset kiirust
: ooterežiimist – aktiveerib kiiruspiiraja ja talletab praeguse kiiruse
: aktiivsest režiimist – desaktiveerib / asetab kiiruspiiraja ooterežiimi
: vähendab talletatud maksimaalset kiirust
Salvestatud maksimumkiiruse tähis
Auto praegune kiirus
Salvestatud maksimumkiirus

Hoiatus

  • Funktsioon on abivahend, mis lihtsustab sõitmist ja suurendab ohutust, kuid ei pruugi kõigis liiklus-, ilmastiku- ja teeoludes toimida.
  • Soovitatav on kõik selle funktsiooniga seotud kasutusjuhendi jaotised läbi lugeda, et viia end kurssi funktsiooni piirangutega ja saada teada, millest peaks enne süsteemi kasutamist teadlik olema.
  • Juhiabisüsteemid ei vabasta juhti kohustusest olla valvas ja tähelepanelik. Juht vastutab alati ohutu sõidu, sobiva sõidukiiruse ja piisava vahemaa hoidmise eest teistest sõidukitest ning peab alati järgima kehtivaid liikluseeskirju.

Kas sellest oli abi?