Kurviläbimisabi

Kurviläbimise abifunktsiooni aktiveerimine või inaktiveerimine*

Uuendatud 5/18/2020

Kurviläbimise abifunktsiooni aktiveerimine või inaktiveerimine*

Kurviläbimise abifunktsiooni saab aktiveerida lisaks kohanduvale püsikiirusehoidjale* või funktsioonile Pilot Assist*. Ka juht saab funktsiooni inaktiveerida.

P5+6-1817-Symbol Curve-Speed-Assist ON-OFF

Sisse- või väljalülitamiseks kasutage keskekraani ülavaates olevat seda nuppu.

  • Nupu ROHELINE märgutuli – funktsioon on sisse lülitatud.
  • Nupu HALL märgutuli – funktsioon on välja lülitatud.

Mootori järgmisel käivitamisel aktiveeritakse uuesti viimati kasutatud säte või järgitakse sätteid, mis tehti kasutatud võtmega seotud juhiprofiililNeed suvandid olenevad turust..


Kas sellest oli abi?