Liiklusmärkide teave

Liiklusmärkide tuvastamise funktsiooni piirangud*

Uuendatud 5/18/2020

Liiklusmärkide tuvastamise funktsiooni piirangud*

Liiklusmärkide teabe (RSIRoad Sign Information) funktsioon võib olla teatud olukordades piiratud.

Näited asjadest, mis võivad funktsiooni toimimist vähendada, on järgmised.

 • Loetamatuks muutunud märgid
 • Kurvidel asetsevad märgid
 • Ärapööratud või kahjustatud märgid
 • Kõrgele sõidutee kohale paigaldatud liiklusmärgid
 • Täielikult/osaliselt varjatud või halva asukohaga liiklusmärgid
 • Üleni või osaliselt jää, lume ja/või poriga kattunud märgid
 • digitaalsed teekaardid

  Kehtib funktsiooniga Sensus Navigation* autodele.

  on aegunud, ebatäpsed või ei sisalda kiirusteavet

  Kaardiandmed koos kiirusteabega pole kõigis piirkondades saadaval.

Märkus

Teatud riikides on liiklusmärkide teabe kuvamise funktsioon* saadaval ainult koos teenusega Sensus Navigation*.

Märkus

RSI-funktsioon võib käsitleda teatud tüüpi jalgrattahoidikuid (mis on ühendatud haagiste elektripistikupessa) ühendatud haagisena. Sellisel juhul võib juhiekraan kuvada vale kiiruse.

Märkus

See funktsioon kasutab auto kaamera- ja radariüksust, millel on teatud üldpiirangud.


Kas sellest oli abi?