S90 Recharge Plug-in Hybrid

2021 Early

Õhujaotus

Õhujaotuse muutmine

Uuendatud 5/18/2020

Õhujaotuse muutmine

Õhujaotust saab vajadusel käsitsi muuta.

P5-1507-Icon-settings-climate

Avage keskekraanilt kliimavaade, vajutades sümbolit kliimarea keskel.

P5-1507–Climate–Button air distribution

Õhujaotuse nupud kliimakuval.

Õhujaotus – esiklaasi soojendusavad
Õhujaotus – näidikupaneeli ja keskkonsooli ventilatsiooniavad
Õhujaotus – põranda ventilatsiooniavad

Vastava ventilatsiooniava avamiseks/sulgemiseks vajutage ühte või rohkemat õhujaotusnuppu.

Õhujaotus on muutunud ning nuppude märgutuled süttivad/kustuvad.


Kas sellest oli abi?